Emperor Symeon’s Bulgaria in the history of Europe’s SouthEast: 1100 years from the battle of Achelous. Volume I. Proceedings of a conference. Edited by Angel Nikolov, Nikolay Kanev. In Bulgarian, English, German, French and Russian

 

Table of contents

Plenary papers

J. Shepard. Symeon’s confrontation with Byzantium c. 917: Diplomatic ripples across Eurasia

Д. Полывянны. Деяния царя Симеона в истори и исторической памяти болгар

И. Йорданов. Битката при Ахелой през 917 г.: численост и състав на византийската армия. Просопография на участниците (приносът на сфрагистиката)

The Battle of AchelousEarly Medieval Bulgaria (9th10th c.)

Т. Томов. Няколко щрихи към Ахелойската битка

П. Георгиев. Битката при Ахелой: „Константиновия кръст“ и/против „тоягата на Мойсей“ (за библейските и исторически префигурации на цар Симеон)

М. Лешка. Почему Симеон победил в битве при Ахелое (917)? Точка зрения побежденых (версия Льва Диакона)

Ж. Жекова. Парични плащания на Византия, свързани с битката при Ахелой

И. Иванов. Реките и големите битки на българите през Средновековието

M. Radišić. Archaeological testimonies of Bulgarian presence in the Central Balkans during the ninth and tenth centuries

Л. Симеонова. Пътят на младия Симеон от „спокойната тишина на манастира“ до възкачването му на българския трон

К. Станев. Българската експанзия в района на Солун по времето на цар Симеон

D. Ziemann. Liberation, submission or destruction  Bulgarians and the conquered territories in the time of Tsar Symeon

В. Ангелов. Някои наблюдения върху съдбата на политическите бегълци при управлението на цар Симеон

Д. Найденова. Защо плачат царете (Сревновековна България IXX в.)

П. Ангелов. Религиозни аргументи в кореспонденцията на цар Симеон

А. Николов. Проблемът за канонизацията на княз Борис-Михаил

С. Георгиева. Брачната дипломация на българския владетел Симеон Велики

A. Uzelac. Prince Michael of Zahumlje  A Serbian ally of tsar Symeon

К. Кръстев. Цар Симеон и арабите

А. Добычина. „Золотой век“ царя Симеона I Великого (864927) в советской и современной российской историографии

Abbreviations   

List of authors

Симеонова България в историята на Европейския Югоизток

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, German, French and Russian
Pages 272
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-054-07-4433-9
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset