Simeon the Great and Byzantium: On the history of the BulgarianByzantine relations (893927)
Language: Bulgarian. Category: First Bulgarian Kingdom

 

Table of contents

Предговор към българското издание

Г. Минчев. Царуването на Симеон Велики  един „външен“ прочит

Увод

Първа глава. Византийският етап в живота на Симеон

1. Пребиваване в Цариград

1.1. Разказът на Лиупранд

1.2. Цариградското образование на Симеон

1.3. Монархът

2. Завръщане в България

Втора глава. Поемане на управлението

1. Отстраняването на Владимир-Расате

1.1. Извори

1.2. Вижданията за моралния облик на Владимир-Расате

1.3. Проблемът за проезическата политика на Владимир-Расате

1.4. Въпросът за промяната на ориентацията във външната политика

1.5. Некомпетентността на управлението на Владимир-Расате

1.6. Отстраняването на Владимир-Расате от трона

1.7. Ролята на Симеон в събитията от 893 г.

2. Така нареченият Преславски събор 893/894 г.

Трета глава. Първото раздаване. Българо-византийската война 8940896 г.

1. Причини за войната с Византия

2. Ходът на войната

2.1. Кампанията от 894 г.

2.2. Унгарците

2.3. Булгарофигон (896 г.)

3. Влиянието на войната върху Симеон

Четвърта глава. Странната война (897904)

1. Характеристика на българо-византийските отношения през периода 897903 г.

2. Симеон срещу Солун (907 г.)

Пета глава. 913 година

1. Симеон срещу Александър

2. Походът на Симеон към Цариград

3. Мирните преговори

4. Коронация? Благослов? Духовно осиновяване? Измама?

Шеста глава. Пътят към Анхиало (914917)

1. Зоя Карбонопсина начело на регентския съвет

2. Адрианопол 914 г.

3. Подготовка за войната

4. Битката при Анхиало (20 август 917 г.)

5. Битката при Катасирти (917 г.)

Седма глава. Военно време. Трудният път към ира (917927)

1. Военните действия през периода 917-919 г.

2. Идването на Роман Лакапин на власт

3. 920 година

4. 921 година

5. 922 година

6. Опит за сключване на съюз с арабите

7. Папската мисия през 923 г.

8. Срещата на Симеон с Роман Лакапин през 923 г. и последствията от нея

9. Сръбският въпрос

10. Хърватският проблем в политиката на Симеон

11. Смъртта на Симеон

11.1. Въпросът за последния поход на Симеон към Цариград

11.2. Датата на смъртта на Симеон

11.3. Въпросът за наследяването на трона. Мирът с Византия 927 г.

Осма глава. Целите на византийската политика на Симеон

1. Еволюция на византийската политика на Симеон

2. Въпросът за българската патриаршия по времето на Симеон

Девета глава. Образът на Симеон от византийските и българските извори в светлината на неговат а политика спрямо Византия

1. Човекът

2. Владетелят

2.1. Идеалният владетел

2.2. Тиранинът

3. Вождът

4. Българската перспектива

Заключение

Карти

Библиография

Извори

Изследвания

Индекс на имената

Индекс на географските названия и етнонимите

Симеон Велики и Византия. Из историята на българо-византийските отношения през 893—927 г.
Symeon I Wielki a Bizancjum. Z dziejów stosunków bułgarsko-bizantyńskich w latach 893-927

 

Details
Publisher Agata-A
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations maps
Binding paperback
ISBN 978-954-540-124-4
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset