Heresies in Western Europe (10001170)
Ересите в Западна Европа (1000—1170 г.)
Category: Medieval Europe
Language: Bulgarian

 

   The book is an in-depth study of the so-called "early" or pre-Cathar heresies in Western Europe from the tenth to twelfth centuries, which bear some signs of future Catharism. The main issues in the study are: the emergence, development and territorial distribution of heretical groups during the period 10001170; social composition and worldview of heretics; the relations between the "early" heresies and the reform movement of the Catholic Church in the second half of the 11th century and the beginning of the 12th century; Bogomilism's influence on "early" heresies in Western Europe.

 

Table of contents

Предговор

Увод

I. Произход на западните ереси през XI век

1. Предпоставки за появата на „ранните“ ереси през XI век

2. Възникване и развитие на ересите в Западна Европа през първата половина на XI век

II. Социален състав и светоглед на еретиците в Западна Европа през първата половина на XI век

1. Социален състав на западните ереси от XI век

2. Светоглед на еретиците от първата половина на XI век

2.1. Отношение на еретиците към брака

2.2. Отношение на еретиците към кръщението, причастието и църковната изповед

2.3. Отношение на еретиците към Троицата, кръста, иконите и мощите на светците

III. Движението за реформиране на католическата църква и ересите в Западна Европа през XI век

1. Манастирската реформа от Х и началото на XI век

2. Засилване на папството в средата на XI век

3. Миланската патария

4. Григорианската реформа на Църквата и ересите от XI век

IV. Проблемът за влиянието на източното богомилство върху ересите в Западна Европа през първата половина на XI век

1. Историография за ересите в Западна Европа през XI век от Реформацията до първите десетилетия на ХХ век

2. Полемиката за ересите в Западна Европа след Втората световна война

3. Условия, пътища и хипотези за проникването на богомилски идеи на Запад през първата половина на XI век

V. Втората еретическа вълна (11001170 г.)

1. Ереста в „северната зона“ през първите три десетилетия на XII век

1.1. Ереста на Танхелм във Фландрия

1.2. Ереста от Бюси льо Лон

1.3. Ереста в Каринян (Ивоа)

2. Френските ересиарси от първите десетилетия на XII век

2.1. Петър от Брюи

2.2. Анри от Ле Ман

3. Ереси от „преходния период“ (11401170)

3.1. Еретици в Кьолн през 11431144

3.2. Осъдени еретици в Лиеж през 1145 (1135?)

3.3. Ереси в Северозападна Франция: Нант и Бретан

3.4. Еретици в Англия, Североизточна Франция и Фландрия през 50-те и 60-те години на XII век

3.5. Осъдени еретици в Кьолн през 1163 г.

3.6. Публикани във Везеле през 1167 г.

3.7. Еретици в Арас и Камбре

3.8. Алберо от Мерке и Ламбер льо Бег

Заключение

Списък на използваните съкращения

Източници и литература

Исторически карти

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 364
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-524-715-6
Creation date 2009
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset