Emmanuel Le Roy Ladurie. Montaillou, village occitan de 1294 à 1324
Language: Bulgarian. 
Category: Medieval Europe

 

Table of contents

Предговор. От Инквизицията до етнографията

Първа част. Екология на Монтаю: къщата и овчаря

Глава I. Околности и власти

Глава II. Къщата семейство: домус, остал

Глава ІІІ. Една доминираща къща  семейство Клерг

Глава ІV. Овчарите

Глава V. Големите преходи на стадата

Глава VІ. Етнография на овцевъдните Пиренеи

Глава VІІ. Мисленето на овчарите

Втора част. Археология на Монтаю: от жеста до мита

Глава VІІІ. Жест и пол

Глава ІХ. Либидото на семейство Клерг

Глава Х. Мимолетните връзки

Глава ХІ. Функционирането на брака и любовта

Глава ХІІ. Бракът и положението на жената

Глава ХІІІ. Детството и житейските възрасти

Глава ХІV. Смъртта в това село

Глава ХV. Културни мрежи и структури на общуване: книгата и семейните вечери

Глава ХVІ. Структури на общуване: жени, мъже, младежи

Глава ХVІІ. Кръчма, литургия, кланове

Глава ХVІІІ. Мисловен инструментариум: времето и пространството

Глава ХІХ. Възприемането на природата и съдбата

Глава ХХ. Магията и спасението на душата

Глава ХХІ. Девата напълно и всички светци

Глава XХІІ. Практическо приложение на религията

Глава ХХІІІ. Отклонилият се от вярата и добрият човек

Глава ХХІV. Срамът и престъпността

Глава ХХV. Бедност, милостиня, труд

Глава ХХVІ. Фолклор и призраци

Глава ХХVІІ.Отвъд гроба и другият свят

Глава ХХVІІІ. Къщата и отвъдното

Извори, благодарности

Библиография

Монтаю: катарите и Инквизицията (1294-1324)

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 600
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-01-0097-3
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset