Studies and Sources about Vidin and the Region. Collected papers. Volume 3Second edition
Language: Bulgarian, English, Serbian with summaries in English
Изследвания и материали за Видин и региона. Том ІIІ

 

Table of contents

Авторите в двутомника

Предговор към второто издание

Предговор

К. Станева. Видинските сборници на Софроний Врачански. Към въпроса за културните средища, литературните наследства и проекти на Българското възраждане

В. Joвановић. Видин и Cpбиja почетком XIX века

Н. Данова. Дионисиос Фотинос (17771821)  един неизползван гръцки източник за Осман Пазвантоглу

Д. Григоров. Щрихи от портрета на влашкия болярин разбойник Янку Жиану (17871842)

Г. Георгиева. Професионален профил на видинското население в средата на XIX век според теметтуат дефтерите

Е. Кислинг. Търговският обмен на Видинския еялет през втората половина на 40-те и 50-те години на XIX век

И. Русев. Търговската модерност във Видин през Възраждането  прояви, институции, структури

Н. Илиев. Видин и обитателите му през погледа на Кошутовата емиграция

Н. Манолова. Испанско сведение за българското въстание от 1850 г.

Н. Капралова. Книжовното спомоществователство във Видинския край (18061856 г.)

П. Митев. За какво разказват старите тефтери на видинските училища от 70-те години на XIX в.

А. Кирилова. Българското просветно дело през Възраждането. Град Лом и неговите училища през 40-те  70-те години на XIX век

В. Бонева. Българското църковнонационално движение във Видинска епархия (18561870)

М. Литина. Екзарх Антим I в гръцките извори от епохата

С. Кръстева. Из книгата за изходяща кореспонденция на читалище „Цвят”  Видин (18701873 г.)

М. Новакова.Из кореспонденцията на Българската община и Епархийския съвет във Видин (18721878 г.)

M. Saraçoğlu. Vidin in Print: The Evolution of the Textual Representations of Ottoman Administrative Complex (18681877

М. Методиева. Видин и мюсюлманското реформаторско движение в България, 18951908 

М. Самарџић. О териториjалним претензujама ерпеке владе према видинском кpajy 18781879. ипограничном спору на Cтapoj граници

В. Колев. Териториално-административна уредба на Видинския край от Освобождението до Втората световна война

Х. Кирилова. Живот и дейност на македонските българи във Видинския край през периода 19191944 г.

Ц. Антонова. Ролята на митрополит Неофит за развитието на благотворителната и религиозно-просветната дейност във Видинска епархия в периода между двете световни войни (19191939 г.)

Р. Първанова. Братя Харитови и земеделското стопанство „Минкова махала” (19011944 г.) до гара Бойчиновци

Н. Димитрова. За миналото на видинската порцеланова фабрика (средата на 20-те  средата на 90-те години на XX век)

К. Голев, М. Гяурски. Кривото огледало на Ньой: историите на двама влашки ветерани от българската армия през Втората световна война, живеещи от двете страни на Ньойската граница

М. Груев. Северозападната българска граница през 40-те и 50-те години на XX век 

Л. Огнянов. Документи за проверката на ръководните кадри и прочистването на Ломската околийска организация на БКП (19491952 г.) 

Т. Дончева. Към историята на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, Serbian with summaries in English
Pages 618
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5113-9
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset