History of Bulgarians in Macedonia. Volume V: Serbian and Greek terror over the Bulgarians in Macedonia after the First World War. History of the Internal Macedonian-Adrianople Revolutionary Organization. Comintern's attempts to subordinate the revolutionary movement of Macedonia

 

Table of contents

Предговор

Глава първа. България след Първата световна война

1. България подписва Ньойския мирен договор (1919)

2. Ньойският мирен договор натоварва България със сериозни задължения

Глава втора. Положението на българите във Вардарска Македония след Първата световна война

1. Сръбският терор над българското население във Вардарска Македония (19181941)

2. Политическите убийства във Вардарска Македония като средство за пречупване самосъзнанието на българите

3. Разграбване на земите и имотите на българите и започване на сръбска колонизация във Вардарска Македония

4. Организиране на политически процеси на българите във Вардарска Македония (19231924)

5. Репресивни органи на сръбската власт, осъществяващи тотален терор над българите във Вардарска Македония

6. Българските учени разобличават сръбската пропаганда в Македония

Глава трета. Гръцката окупация на Егейска Македония след Първата световна война

1. Гръцката власт подлага на терор българите в Егейска Македония след 1918 г.

2. Съдбата на Беломорска (Западна) Тракия през периода 19181920 г.

3. Решение на Съглашението да предаде Беломорска (Западна) Тракия на Гърция (1920)

Глава четвърта. История на Вътрешната македонска революционна организация (19191934)

1. Тодор Александров възстановява Вътрешната македоноодринска революционна организация (ВМОРО) под името ВМРО

2. Протестите на ВМРО и българските емигрантски организации до Парижката мирна конференция (1919)

3. Ръководни дейци на ВМРО

4. Конгреси на ВМРО

5. Възникване на идеологически и политически различия между ръководните дейци на ВМРО

6. Дейност на ВМРО по време на управлението на БЗНС начело с Александър Стамболийски

7. Държавният преврат на 9 юни 1923 г., извършен от Военния съюз с участието на ВМРО

8. Възстановяване дейността на четническия институт на ВМРО

9. Разпускане на четите и създаване на терористични групи

10. ВМРО създава собствена разузнавателна служба

11. Политическа дейност на ВМРО в България и по света

12. ВМРО търси външнополитически съюзник в лицето на Москва (1923)

13. Подготовка и подписване на Майския манифест (1924)

14. Скандали, последвали публикуването на Майския манифест

15. Заговорът за убийството на Тодор Александров (1924)

Глава пета. ВМРО под водачеството на Иван Михайлов (19241934)

1. Иван Михайлов  едноличен ръководител на ВМРО

2. Отмъстителната акция на Иван Михайлов (Горноджумайските събития)

3. Братоубийствената война във ВМРО (19281933)

Глава шеста. Предателството (ренегатството) в българското националнореволюционно движение

1. Възникване на ренегатството (предателството) сред дейци на ВМРО

2. По-известни ренегати (предатели) на ВМРО

Глава седма. Журналисти  членове на ВМОРО и ВМРО, разкриващи сръбския и гръцкия терор в Македония (18831918)

1. Периодичен печат на македонските революционни организации

Глава осма. История на Вътрешната федеративна македонска революционна организация (1920)

1. Учредяване на Вътрешната федеративна македонска революционна организация (ВФМРО)

2. Дейци на Вътрешната федеративна македонска революционна организация

Глава девета. История на ВМРО (обединена) (1924)

БиблиографияГригор Велев. История на българите от Македония. Том V

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations -
Binding hardback
ISBN 978-619-01-0194-9
Creation date 2018
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset