Le Concile de Philippopolis (343) et la confrontation entre l'Orient et l'Occident
Author: Petar Gramatikov. Translation from French to Bulgarian: Lili Marinova

 

Table of contents

Предговор
Увод
I. Изборът на Филипополис като място за събора
II. Източният църковен събор във Филипополис през 343 г.
III. Противоборството между Изтока и Запада в църковно-историческия контекст на IV век
IV. Взаимовръзката между Сердикийския поместен събор и контра-събора във Филипополис от 343 г.
V. Разцепление на Сердикийския църковен събор
VI. Събора на евсевианите във Филипополис 
VII. Източната енциклика
VIII. Отпор в Адрианополис срещу ереста на Арий и решенията от Филипополис (343 г.)
Заключение
Послеслов
Хронология
Списък на папите през IV век по ред на заемане на Римската катедра
Бележки
Индекс на личните имена
Азбучен списък на идентифицираните епископи-членове на Филипополския събор в 343344 г.
Catalogus alphabeticum episcopum philippopolitanum
Ортографски разлики в подписния лист
Библиография
Details
Publisher Kama
Language Bulgarian
Pages 120
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-9890-80-8
Creation date 2006
Size 12 х 18 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset