Settlement archaeology (Annuary of Department of Archaeology, New Bulgarian University, vol. 7)
Селищна археология. Годишник на Департамент "Археология“, НБУ, том 7
Category: prehistory (archaeology)
archaeology (Antiquity)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Теоретична археология

Ж. Узунов. Селищни модели. теория и методи

И. Боянов. Съдебна археология  често задаваните въпроси

Праистория

И. Гацов, П. Неделчева. Системи за снабдяване с каменни суровини в Южна България: VII хил. пр. Хр.   V хил. пр. Хр.

Р. Златева-Узунова: Каменни ансамбли от обекти Юмрук кая и Керез кая, община Кирково, Източни Родопи

Б. Атанасов, И. Гацов, М. Гюрова, П. Неделчева. Кремъчни артефакти от селището от късната бронзова епоха на Големия остров в дуранкулашкото езеро, Североизточна България. Състояние на проучванията

Античност

П. Балабанов. Бележки за селищните структури в Древна Тракия

Б. Думанов. Долнодунавските готски паметници, украсени с Kerbschnitt. Фибули

Извори, епиграфика, историческа география

Н. Янев. Завладяването на Мизия в съчиненията на античните автори

В. Герасимова. Към IGBulg. 2056

Д. Гърбов. Към историческата география на Източна Македония и административната принадлежност на Средна Струма през късната античност

Рецензии

Б. Гайдарска. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 20052007. Под редакцията на Васил Николов. Българска академия на науките. Национален археологически институт с музей.

Справка за авторите

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 192
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1310-7949
Creation date 2012
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset