Table of contents

Научни проблеми / Scientific topics

N. Spassov, T. Stoytchev. In the shadow of the Cave Lion and other cats: Leopards and Snow Leopards in prehistoric rock art of Europe, Caucasus and Central Asia
Н. Спасов, Т. Стойчев. Леопарди и снежни леопарди в сянката на пещерния лъв и други котки в праисторическото скално изкуство на Европа, Кавказ и Централна Азия (резюме)

Я. Бояджиев. Ролята на околната среда за възникване на най-раннта каменна архитектура в България
J. Bojadzhiev. The role of the environment for the appearance of the earliest stone architecture in Bulgaria (Summary)

Г. Ганецовски. Нови сведения за ранния неолит в Северозападна България
G. Ganetsovski. New data for the Early Neolithic in Northwest Bulgaria (Summary)

Г. Бобов. Някои особености в конструкцията на основата на неолитни пещи и огнища от сегашните български земи
G. Bobov. Some characteristics of the construction of foundations of Neolithic ovens and hearths in current Bulgarian territory (Summary)

Р. Златева-Узунова. Кремъчни ансамбли от ранната бронзова епоха в Горнотракийската низина
R. Zlateva-Uzunova. Early Bronze Age flint assemblages in Upper Thrace lowland (Summary)

И. Маразов. Изобразителният език на мита
I. Marazov. Pictorial language of the myth in Ancient Thrace (Summary)

М. Гюрова. Кремъчните артефакти в контекста на диагностичните находки
M. Gurova. The flint artifacts in the context of the diagnostic finds (Summary)

П. Балабанов. Предримски монети от района на НАЗ „Деултум-Дебелт“, Бургаска област
P. Balabanov. Preroman coins from territory of NAR “Deultum-Debelt”, Bourgas region (Summary)

С. Попов. По въпроса за кулите-донвони в днешните български земи
S. Popov. Donjon towers in nowadays Bulgarian lands (Summary)

К. Калинов. Обща представа за матриците на Харис
K. Kalinov. General description of Harris Matrix (Summary)

Х. Хюрйълмаз. Културните връзки на селището Йенибадемли през III хил. пр. н.е.
H. Huryilmaz. Cultural relations of the settlement Yenibademli Höyük in III Millenium B.C. (Summary)

Проекти / Projects

Т. Стойчев, Н. Спасов. Праисторически бозайници в скалното изкуство на Евразия
T. Stoytchev, N. Spassov . Prehistoric mammals in the rock art of Eurasia (Summary)

Я. Бояджиев, Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова. Селищната могила Юнаците – проучвания през 2002 г.
J. Bojadzhiev, I. Aslanis, S. Terziiska-Ignatogva, V. Matsanova. Unatsite settlement mound: Investigations in 2002 (Summary)

M. Stefanova. Fortified settlement Mihalich monumental construction and natural landscape (Archaeological investigations in 2002)
М. Стефанова. Укрепено селище Михалич в контекста на околната среда (археологически проучвания през 2002 г.) (резюме)

Д. Агре. Археологическо проучване и интерпретация на два долмена в землището на село Заберново, Малкотърновска община (предварително съобщение)
D. Agre. Archaeological excavations and interpretation of two dolmens near Zabernovo Village, district of Malko Turnovo (Preliminary Report) (Summary)

М. Тонкова. Новооткрит тракийски център в границите на Севтовата държава
М. Tonkova. Newfound Thracian center in the borders of Sevt’s state (Summary)

Рецензии / Review

П. Делев. Програма по праистория към Магистърски факултет

А. Бонев. Програма "Праистория" към Магистърски факултет

Ж. Аладжов. Програма "Археология на античността" към Магистърски факултет

Г. Кузманов. Програма "Археология на античността" към Магистърски факултет

И. Сотиров. Магистърска програма "Култура на средновековието"

Ж. Аладжов. Програма "Култура на средновековието" към Магистърски факултет

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian-English
Pages 202
Illustrations b&w photographs, drawings
Binding paperback
ISSN 1310-7949
Creation date 2004
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset