Proceedings of the international conference ”Saints and Holy Places in the Balkans“
Sofia, 12-14 of June, 2014

 

Table of contents

От редакторите

М. Петрова-Танева. Неизвестен източник на Изборника от 1076 г.: една непозната славянска версия на житието на св. Теодора Александрийска

Я. Милтенов. Conversio Taisiae (BHG 1696) в славянската ръкописна традиция

M. Vuković. Martyrdom of Irenaeus of Sirmium in the 10th-century Codex Suprasliensis

Д. Штерн. Изучая источники Бдинского сборника: Слово об Авраамии Кидунском и его племяннице Марии

А. Димитрова. Третият превод на житието на св. Антоний Велики

И. Шпадијер. Јужнословенски пустињаци ХХІІІ века у најстаријој литерарној традицији

Кл. Иванова, Ив. Петров. Неизследван превод на житието на една византийска императрица

V. Badurina-Stipčević. Kult svetoga Nikole u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti

P. Stankovska. Odraz kultu Řehoře Velikého-Dvojeslova ve středověkých památkách na slovanském Západě a Východě

С. Стефанов. Наблюдения върху езика на Житието на св. Екатерина в хърватската книжнина от XV в.

M. Mihaljević. The Office for St. Dominic in Croatian Glagolitic Breviaries

С. Темчин. О греческом происхождении славянской службы Михаилу Воину из Потуки

Р. Станкова. Ранните (пред-Евтимиеви) жития и служби за св. Петка Търновска в българската и сръбската книжовна традиция от ХІІІХV в.

М. Чистякова. Минейное житие Параскевы Тырновской на руськой мове (на материале списка Национальной библиотеки в Варшаве  BN Akc. 2996)

Е. Томова. Култът към св. Петка Търновска в Румъния (Из ръкописната сбирка на манастира Драгомирна)

P. Chiţulescu. Les saints et leurs vies dans les manuscrits slavons de la collection de la Bibliothèque du Saint Synode de Bucarest. Sources des vies des saints

З. Михаил, М. Осиак. Жития балканских святых в славянских рукописях Библиотеки Румынской Академии

Е. Коцева. Към състава на три ръкописа от Националната библиотека в София: Енински апостол, Шопов-Карадимов псалтир и Софийски апостол (НБКМ 882)

Л. Тасева. Личните и географските имена в българския и сръбския превод на Стишния пролог (по материал от месец март)

С. Вакарелийска. Култове и календари в Средновековна България. До каква степен култовете на светците са отразени в месецословите?

М. Цибранска-Костова. Календарите във венецианските сборници за пътници: към типологията на явлението

Д. Радославова. Памети извън състава на Съкровище в българските дамаскини

D. Atanassova. Narrating Exorcism and Performing Prayers (Aspects of Performativity of Some Early Martyria Spread in South Slavic Milieu)

Л. Ненова. Данни за св. Димитър Басарбовски в „История славяноболгарская“ на св. Паисий Хилендарски (Текстологически преглед)

А. Косицкая, Ж. Левшина. Гимнография Area Orthodoxa в проекте „Литургическое наследие Православной Церкви“. Цели и задачи проекта. Археография и источниковедение

Съкратени названия на институции, библиотеки и архиви

Съкращения на поредици и периодични издания

Старобългарска литература, кн. 47

Details
Publisher Publishing Centre "Boyan Penev"
Language Bulgarian, English, Russian, Serbian, Croatian, Slovenian, French (with summaries in English and Russian)
Pages 412
Illustrations -
Binding paperback
ISSN 0204-868Х
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset