Proceedings of the international conference ”Saints and Holy Places in the Balkans“,
Sofia, 12-14 of June, 2014

 

Table of contents

И. Христова-Шомова. Св. Теодор Тирон и трансформациите на неговия култ

Н. Гагова. Св. Никола  застъпник на душите пред Страшния съд

А. Стойкова. Св. Георги в ислямската традиция на Близкия изток

В. Тъпкова-Заимова. Св. Дазий и Доростолската епархия: нови разсъждения

Б. Мирчева. Култът към св Еразъм Охридски (Формийски) в източната и в западната традиция

Ал. Пентковский. Почитание святителя Климента в Охриде в XXІV вв.

Б. Николова. Вярата и нейното пространство Храмът и селищната мрежа през Първото българско царство. Фактори за развитие на свещеното пространство

А. Ангушева-Тиханова. Култовете към жените-светици в Средновековна България: два компаративни прочита

Ал. Наумов. Семейният живот на православните славянски светци според балканската агиография

М. Сковронек. Маргинален герой или творец на сакрална история? За няколко славянски текста, свързани с името на Йосиф Ариматейски

Ев. Минева. Предложения за канонизация на светци през ХV в  примери от византийската, старобългарската и старосръбската литература

Кр. Станчев. Култове, култови места и богослужебни ритуали на българските католици през ХVІІ в.

Я. Страдомски. Балканските светци и свети места като аргумент в полско-рутенската религиозна полемика през ХVІХVІІ в.

А. Влаевска-Станчева. Святост и изобретяване на историческа памет: култът към San Pietro Levita (De Bulgaro)

Ив. Гергова. „Побългаряване“ на светци

Р. Русева. Образите на св Петнадесет Струмишки (Тивериуполски) мъченици в църковното изкуство Исторически предпоставки и иконографски особености

Ал. Трифонова. Св. Св. Кирик и Юлита и техният култ на Балканите

Ил. Чекова. Изображения на източнославянски светци в български храмове през Средновековието и Възраждането

Кр. Дидди. К семантикe священных мест загробного мира (Γέεννα : родъ огньныи, родьство огньное, матица огньная)

М. Димитрова. Молитвите на св Трифон в требник № 167 от Хилендарския манастир

Ал. Юдин. Святые Константин и Елена в русской народной магии

Л. Илиева. Деянията на светците: южнославянският просешки епос

О. Григорова. Взаимотношения между християни и мюсюлмани в София през ХVІ в (Житие на св Никола Нови Софийски)

К. Рангочев. Модели на святост І: Град Самоков и Самоковско

Р. Малчев. Връзката „Белчин  Герман (Джерман)“ в „Рилската повест“ на Владислав Граматик. 1. Топосът „Белчин“

Съкратени названия на институции, библиотеки и архиви

Съкращения на поредици и периодични издания

Библиография

А. Германова. Публикации по старобългарска литература и култура, излезли в България през 20092010 г.

Старобългарска литература, кн. 48

 

 

Details
Publisher Publishing Centre "Boyan Penev"
Language Bulgarian, Russian (with summaries in English and Russian)
Pages 462
Illustrations -
Binding paperback
ISSN 0204-868Х
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset