On the Semiotics: Evidences, Narratives, Essays
Language: Bulgarian

 

Table of contents

I. Структура и разбиране

1. Няколко начални думи

2. Образователната дисциплина „Семиотика“ в България

3. За текста, говоренето, разбирането, истинното, реалността

4. За структурата и за Ноам Чомски

5. Структура и разбиране

6. Дървото на живота и корените на смисъла

7. За семиотичната парадигма

8. Повествование, разказ, вариации в осмислянето

9. Загадката на смисъла и за смисъла на метафората

10. Семиотика, обучение и хуманитаристика

II. За семиотиката

1. Семиотиката в измеренията на научната класификация

2. Семиотика, комуникации, разбиране

3. Семиотиката, точните науки и количествените методи

4. От разбираемостта през разпознаването до разбирането

5. Семиотика и интерпретация

6. Познанието за знаците

7. Обхватът на семиотиката

8. Модели на комуникацията

9. Процесът на речевото общуване  speachlogy

10. Семиотика и космология

III. Класиците в семиотиката

1. Фердинанд дьо Сосюр

2. Чарлс С. Пърс

3. Луи Йелмслев

4. Чарлз У. Морис

5. Михаил Михайлович Бахтин

6. Владимир Проп

7. Роман Якобсон

8. Юрий Лотман

9. Клод Леви-Строс

10. Алгирдас Жълиен Греймас

11. Ролан Барт

12. Томас А. Сибиък

13. Умберто Еко

14. Мишел Фуко

15. Жак Дерида

16. Цветан Тодоров

17. Юлия Кръстева

IV. Беседи за културата, комуникациите и семиотичния подход

V. Перспективите

Приложения

Използвана литература 

За семиотиката. Свидетелства, разкази, есета

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 260
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-233-030-9
Creation date 2018
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset