Buying time: The delayed crisis of democratic capitalism
Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus
Language: Bulgarian

 

     In this book Wolfgang Streeck lays bare the roots of the present financial, fiscal and economic crisis, seeing it as part of the long neoliberal transformation of postwar capitalism that began in the 1970s. Linking up with the crisis theories of that decade, he analyses the subsequent tensions and conflicts involving states, governments, voters and capitalist interests — a process in which the defining focus of the European state system has shifted from taxation through debt to budgetary consolidation. The book then ends by exploring the prospects for a restoration of social and economic stability.

 

Table of contents

Въведение. Теорията за кризите  преди, днес

I. От криза на легитимността към фискална криза

1. Криза от нов тип

2. Две изненади за теорията на кризите

3. Другата криза на легитимността и краят на следвоенния мир

4. Дългата промяна: от следвоенен капитализъм към неолиберализъм

5. Купено време

II. Неолибералната реформа. От данъчна държава към дългова държава

1. Финансова криза вследствие на провал на демокрацията?

2. Капитализъм и демокрация в неолибералната революция

3. Екскурс: капитализъм и демокрация

4. Да оставим чудовището да умре от глад!

5. Данъчната държава в криза

6. От данъчна държава към дългова държава

7. Дългова държава и разпределение

8. Политиката на дълговата държава

9. Дълговата политика като международна финансова дипломация

III. Политиката на държавата на консолидацията. Неолиберализмът в Европа

1. Интеграция и либерализация

2. Европейският съюз като машина за либерализация

3. Институционална промяна: от Кейнс към Хайек

4. Държавата на консолидацията като европейски многостепенен режим

5. Фискалната консолидация като преобразуване на държавата

6. Растеж: Back to the Future

7. Екскурс: регионалните програми за растеж

8. За стратегическите способности на европейската държава на консолидацията

9 .Съпротива в международната държава на консолидацията

Заключение. Какво предстои? А сега накъде?

1. Капитализъм или демокрация?

2. Еврото като фриволен инструмент

3. Демокрация в Евроландия?

4. Слава на обезценяването

5. За една европейска Бретън-Уудска система

6. Да спечелим време

Библиография

Приложения

Ю. Хабермас. Демокрация или капитализъм? За нищетата на едно капиталистически интегрирано световно стопанство, фрагментирано от националната държава

В. Щреек. От национализъм на дойче марката към патриотизъм на еврото? (Реплика към Юрген Хабермас)

Купено време. Отложената криза на демократичния капитализъм

Details
Publisher Critique & Humanism
Language Bulgarian
Pages 330
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-587-208-2
Creation date 2017
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset