Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent: Eine Geschichte des neoliberalen Europa
The New Order on the Old Continent: A History of Neoliberal Europe
Language: Bulgarian

 

     When the literal and metaphorical Wall fell between Eastern and Western Europe in 1989, a continental scale experiment began: after its velvety or bloody revolutions, the Eastern Bloc was pushed to economic transformations that turned out to be entirely neoliberal...

 

Table of contents

Първа глава. Ввъведение

Предварителни бележки с личен характер

Историзиране

Корени на неолиберализма

Понятието трансформация

Втора глава. Кризи и дебати за реформи през 80-те години. Упадъкът на държавния социализъм

Алтернативeн прочит на Студенатавойна

Неолибералният обрат на Запад и на Изток

Трета глава. Революциите от 1989 до 1991 г. Протичане и обхват на революциите

Принципи на обяснение

Центрове и действащи лица на революцията

„Договорената“ революция

Четвърта глава. Практика и странични ефекти на неолиберализма. Периодизация на трансформацията

Кризи на трансформацията

Системно-иманентни проблеми

Типология на резултатите от реформите

Пета глава. Втора вълна на неолиберализма. Неолиберално представяне навън

Системите Flat-tax (плосък данък) и популизмът

Човешки капитал

Новото благосъстояние

Богати градове, бедни села

Ролята на ЕС

Шеста глава. Сравнение на метрополисите в Средна Източна Европа. Ябълки и круши? За целите на сравнението

Изходната база

Трансформация отдолу

Грюндерски период

Бедният Берлин

Boomtown Варшава

Сравнение на метрополисите

Седма глава. Равносметка след кризата. Краят на икономическия процес на възстановяване?

Протичането на кризата

Примерът с кредитите в чужда валута

Политическа реакция на кризата

Осмаглава. Югът като новия Изток. Продължителност и дълбочина на кризата

Миграция като изход

Менталната карта на Европа

Деветаглава. Котрансформация

Социалните реформи и реформите на пазара на труда в Германия

Дискурсът за гражданското общество

Политици, които идват от Изток

Десета глава. Оползотворени и пропуснати шансове

Участието в Революцията

Ценностите на революцията

Родилните мъки на обединена Европа

Конфликтът в Украйна

Перспективи след неолиберализма

Епилог

Благодарности

Избрана литература

Използва ниснимки

Индекс на имената

Индекс на географските названия

Купено време. Отложената криза на демократичния капитализъм

Details
Publisher Critique & Humanism
Language Bulgarian
Pages 520
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-587-219-8
Creation date 2018
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset