Teofil Ivanov. Ulpia Oescus. Roman, Late Roman and Early Byzantine Town. Volume II: Basilica Civilis et Templum Fortunae (Excavations and Research, vol. 34)
In Bulgarian with summary in English

 

Table of contents

Предговор

Глава I. Гражданската базилика [Basilica Civilis]

І.1. Топография, план и градеж

І.2. Предверието

І.3. Средният кораб. Западната и източната колонада

І.4. Средният кораб. Северната и южната колонада

І.5. Източната част на базиликата

І.6. Функционална характеристика и графични реконструкции

І.7. Кариатидите. Произход и разпространение

І.8. Датировка на базиликата

І.9. Каталог на архитектурните части от гражданската базилика

Глава II. Храмът на Фортуна [Templum Fortunae]

ІІ.1. Топография и стратиграфия

ІІ.2. Общ план на храмовия комплекс

ІІ.3. Южният портик с латинския строителен надпис

ІІ.4. Вътрешният перистилен двор

ІІ.5. Същинският храм

ІІ.6. Северната част на храмовия комплекс

ІІ.7. Характеристика и аналогии на релефната украса

ІІ.8. Култът на Фортуна-Тюхе в Горна Мизия, Долна Мизия и Тракия

ІІ.9. Декуманус максимус, портикът и сградите срещу храма на Фортуна

ІІ.10. Каталог на архитектурните части от храма на Фортуна

Други

Библиография

Показалец

Показалец на образите

Summary

Улпия Ескус. Римски, късноримски и ранновизантийски град. Том ІІ: Гражданска базилика и храм на Фортуна

 

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian with summary in English
Pages 264
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 0205-0722
Creation date 2005
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset