Gypsies/Roma in Bulgaria: Gender relations
Циганите/ромите в България  джендър отношения
Language: Bulgarian with summary in English
Category: Roma minority

 

   Gypsies, who are living for centuries together with other ethnic groups in Bulgarian lands, have longest maintained patriarchal relationships. The leading role in the Roma family is played by the father's authority, the pride of place is given to the old age, a symbol of wisdom and rich life experience, and the socialization of adolescents is possible through the continuous contact between younger and older people. Male dominance has a special place in the psychological and historical context of traditional society and the role of the woman, limited within the home and family, is to listen to and obey the man.

 

Table of contents

Вместо увод. Джендър отношенията са най-консервативната част от традиционната циганска/ромска култура

Джендър роли и джендър отношения в нуклеарното и в разширеното циганско/ромско семейство

Полово-ролево поведение и отношения в традиционно изградения модел на циганското/ромското семейство

Различните аспекти на социалните роли в живота на мъжа и жената се учат още от ранна детска възраст

Мъжът е по-горе във всичко от жената

Тя  жената

Първата и най-важна задача на омъжената вече жена е да роди

Опозицията чистанечиста жена

„Да бъда добра майка и да възпитавам децата си, да се грижа за семейството си. Това е било най-важното в моя живот

Отношенията между двата пола в традиционната циганска/ромска култура

Брачните партньори  кой, кого, кога, как избира. Брачни норми и правила

Сватбата

Модел на сексуално поведение

Кое социално и сексуално поведение на ромската жена се санкционира

Полово-възрастова диференциация и взаимоотношения в циганското/ромското семейство

Мястото на мъжа и на жената е строго регламентирано по време на традиционните празници

Джендър отношения в разширеното семейство и групата

Общественото мнение в циганската/ромската махала контролира поведението на индивида

Чергарстване и гурбет  модели на поведение

Обичайното циганско право  мъжкото пространство

Ендогамията  предпоставка за съхраняване на груповата идентичност

Отношения между циганските/ромските групи

Групата  основно социокултурно образувание при циганската/ромската етническа общност

Циганските/ромските групи  екзоними и взаимоотношения

Разчупване на ендогамността

Религиозна принадлежност и взаимоотношения

Циганите/ромите  взаимоотношения с макрообществото

Циганите в очите на околните

Установяване на циганите в българските земи

Циганите/ромите в държавната политика и взаимоотношенията им с властите

Циганската/ромската махала като място за съхраняване на идентичността

Чергарстването  начин на живот

Приобщаване на циганите/ ромите към марксистко-ленинската идеология в тоталитарното общество

Циганите и избирателното право

Циганите и армията

Циганите/ромите и закона

Бракът при циганите/ромите, религиозните институции и административните орган

Социални контакти между цигани/роми и макрообществото на житейско-битово равнище

Панаирите и пазарите  място на общуване

Циганските/ромските занятия като средство за социално общуване

Циганите/ромите  неразделна част от ежедневните радости и проблеми на околните 

Заключителни думи

Резюме на английски език

Литература

Ползвани съкращения

 

Details
Publisher Litera Print
Language Bulgarian with а summary in English
Pages 344
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-487-111-6
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset