Gypsies in the years of communism: Politics of Bulgarian state toward the Gypsies minority (19441989)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Увод

Към предисторията на циганския проблем в България

Първа глава. Циганите в етническата политика на България

1. Основаване и дейност на Единната общокултурно-просветна организация на циганските малцинства „Екипе“ („Единство“)

2. Циганите и изселванията на българските турци

3. Смяна на „турско-арабските“ имена

4. „Циганският национализъм“

5. Циганите в демографската политика на България

Втора глава. Циганите в просветно-културната политика на държавата

1. Ограмотяване

2. Образование

3. Школи за активистки

4. Културни изяви на циганския етнос

Трета глава. Промени в начина на живот на циганското население

1. Работна заетост

2. Битово устройване

3. Обичаи и празници

4. Ограничаване на престъпността

Заключение

Библиография

Приложения

Циганите в годините на социализма. Политиката на българската държава към циганското малцинство (1944-1989)

....

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 406
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-298-4
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Стоянова, Пламена. Циганите в годините на социализма: Политиката на българската държава към циганското малцинство (1944-189). София: Парадигма, 2017.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset