Royal Priesthood: Canonical research on the development of hierarchical ministries and the organization of the Church during the 4th century AD
Царствено свещенство. Канонично изследване върху развитието на йерархическите служения и устройството на Църквата през IV век
Language: Bulgarian. Category: Late antiquity

 

Table of contents

Преговор

I. Възникване и развитие на църковните служения през първите три века

1. Икономия на църковните служения

2. Служения в Църквата през апостолския период

3. Служението на предстоятеля (епископа-презвитер) в евхаристийното събрание през първите три века

Служението на епископа-презвитер през апостолския период

Развитието на епископското служение при апостолските мъже и ранните отци на Църквата (според раннопатристичните свидетелства)

4. Служението на дякона в евхаристийното събрание през първите три века

5. Служението на лаоса в евхаристийното събрание през първите три века

II. Исторически социални промени, повлияли върху структурата на Църквата през IV век

1. Социалният живот в Римската империя от края на III и началото на IV век

Реформата на Диоклециан и значението ѝ за държавната и църковна организация през IV век

Медиоланският едикт и последиците за институционализиране на Църквата

Реформата на император Константин за християнизирането на Империята и организацията и йерархията в Църквата

2. Социални и политически фактори, повлияли върху Църквата след император Константин Велики

3. Намесата на светската власт при избора на епископ и ранните канони

III. Йерархично служение на епископа в устройството на Църквата през IV век

1. Хиротонията на епископа в евхаристийното събрание на Църквата през IV век

Условия и начини за избор и за хиротония

Отделянето на епископската хиротония от местното събрание

2. Поява на практиката на преместване на епископ от едно евхаристийно събрание в друго

3. Новата институционална роля на епископа в устройството на Църквата през IV век и отношенията му с останалите йерархични служения

4. Епископът в организацията на Църквата през IV век  църковната реакция срещу секуларизацията на епископското служение

IV. Йерархическото служение на презвитера в устройството на Църквата през IV век

1. Появата на енорията и презвитерът като предстоятел на Евхаристията

2. Изборът и ръкоположението на презвитера в евхаристийното събрание на Църквата

3. Отношенията на презвитерите с останалите йерархически служения в резултат от автономизирането на презвитерското служение през IV век

4. Енорията на IV век и днешната диаспора

V. Йерархическите служения на дякона и лаоса в устройството на Църквата през IV век

1. Йерархическото служение на дякона в устройството на Църквата през IV век

Ръкоположението на дякона и литургичните му функции в евхаристийното събрания през IV век

Промените в дяконското служение през IV век и отношението му с останалите йерархически служения

3. Йерархическото служение на лаоса в евхаристийното събрание на Църквата през IV век

Лаическото служение и промените, настъпили в него поради социалните и вътрешноцърковните фактори през IV век

Причастието като израз на служението на лаоса и промяната на евхаристийното съзнание през IV век

Заключение
 
Details
Publisher Omofor
Language Bulgarian
Pages 296
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-2972-87-7
Creation date 2021
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset