Thrace in the Middle Ages and the Ottoman period: Features and dynamics of settlement patterns (12th18th centuries). Proceedigs of a conference, 2728 November 2014, Sofia
Тракия през средновековието и османската епоха
Language: Bulgarian with summaries in English
Category: Medieval archaeology

 

Table of contents

П. Митев. Предговор

Ч. Кирилов. Меч или рало? Размисли относно края на късноантичната селищна мрежа в Тракия

Г. Грозданова. Селищна система в Тракия през Ранното средновековие. Проблеми на проучванията

Р.  Колева. Въпросът за началната и крайната дата на средновековното селище при с. Златна ливада (въз основа на анализа на керамичния материал)

М. Минкова. Нумизматичен материали от археологическите проучвания на средновековното селище при с. Златна ливада, Чирпанско

К. Станев, Е. Божинова. Битовата архитектура във Филипопол през XII  началото на XIII в. по данни от проучванията през последните години

К. Гагова. Отбраната на поселенията в Тракия през средните векове

П. Андонова. Мястото на дервишките завието в поселищната мрежа на Тракийската низина в началото на XVI век. Казите Стара Загора и Хасково

К. Йорданов. Войнушки и дервенджийски селища в Централния и Източния дял на Горнотракийската низина през XVI в. (казите Филибе, Стара Загора, Хасково и Ямбол)

Н. Граматикова. Установяването на представители на мистичните течения, свързани с неортодоксалния ислям, в Тракия и отражението върху динамиката на поселищата система в този регион (края на XIVXVII в.)

Авторите

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 176
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5068-2
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset