Kamen Stanev. Thrace in the Early Middle Ages
Камен Станев. Тракия през ранното Средновековие
Language: Bulgarian with a summary in English
Category: Medieval history

 

   The present study analyses both written and archaeological evidence about Thrace and attempts to reconstruct the historical and ethno-demographical processes that occur during
the 7th
10th century.

 

Table of contents

Предговор

I. Късноантична Тракия

II. Последици от аваро-славянските нашествия от края на VI — началото на VII век за византийската власт и население в Тракия

1. Ранновизантийските крепости в Тракия 

2. Съдба на късноантичните градове 

3. Отражения на варварските нашествия от края на VI  началото на VII век върху църковна структура 

4. Топонимите като извор за етнодемографските промени при прехода от късна античност към ранно средновековие 

5. Колективни монетни находки 

6. Надписи 

7. Оловни печати 

III. Тракия между началото на VII и средата на VIII в.

1. Ромеи 

2. Проблемът с областта Загора и българо-ромейската граница до 756 г. 

3. Славяни 

4. Гробът от Гледачево 

IV. Тракия през 756812 г. 

1. Ромейската колонизация от 756 г. 

2. Ромейската колонизацията от 778 г. 

3. Реконкистата през 784 г. 

V. Тракия в периода 812837 г. 

1. Етническо прочистване съпътстващо военните действия през 812816 г. 

2. Колонизация на славянобългарско население в крайбрежната област през 812 г. 

3. Мирният договор от 816 г. и свързаните с него териториални и етнодемографски промени 

4. Земи останали под византийска власт след 816 г. 

5. Заселване на славянобългарско население в земите останали под българска власт след 816 г. 

VI. Териториални и демографски промени през 863-864 г. 

1. Войната от 863 г. 

2. Византийската реколонизация в крайбрежието и района на Сакар и Източните Родопи

3. Заселване на старобългарско население в Тракия през 864 г. 

VII. Тракия в края на IX  началото на X в 

Заключение 

Summary

 

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 208
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-400-730-0
Creation date 2012
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset