1100 Jahres Veliki Preslav / 1100 Years of Veliki Preslav: Proceedings of a conference, 1618 September 1993. Volume 1

 

Table of contents

Предговор

Т. Тотев. Преславската художествена керамика

Н. Кочев. Народният събор в Преслав през 893/4 г.

Р. Рашев. Цар Симеон, Пророк Мойсей и българският златен век

Г. Атанасов. Към въпроса за короните на цар Симеон (893927)

П. Георгиев. Богоспасеният град Велики Преслав

С. Бонев. Свидетелства за най-ранната история на Преслав

С. Бояджиев. Култовата архитектура във Велики Преслав  историко-архитектурно и типологическо развитие

П. Петрова. Църквата при с. Сини вир, Шуменско в контекста на Преславската храмова архитектура

Й. Чангова. Преслав и старобългарската материална култура в областта на Горна Струма

Й. Алексиев. Преславски традиции в културата на столичния Търнов

Р. Панова. Дворец  човек  бог „Шестоднев“ на Йоан Екзарх

И. Йорданов. Печати на чужди владетели, намерени в Преслав

С. Витлянов. Новооткрити лични печати от Велики Преслав

С. Станилов. Гарнитури за ремък от вътрешния град на Преслав

В. Тъпкова- Заимова. Превземането на Преслав в 971 г. и проблемите на българската църква

Б. Николова. Ранното християнство в България преди покръстването. Теории и реалност

Л. Дончева-Петкова. Археологически сведения за християнството в Българи преди и непосредствено след покръстването

Д. Янков. Къде е бил покръстен княз Борис I

С. Йорданов. За организацията на граничната охрана в епохата на Първото българско царство

П. Стефанов. От Пресиан I до Пресиан II

С. Ракова, Р. Панова. Съборите в Балканските средновековни държави

J.-C. Cheynet. Le Nestongoi, un exemple d'assimilation réussie

К. Тотев. Византийски инталии-печати от средновековна България

В. Йотов. Четири новопостъпили ранносредновековни печатчета

И. Чокоев. Глинен калъп за оловни ядра от Преслав

Т. Теофилов. Нов опит за вникване в същността и функциите на прабългарските езически храмове

М. Димитров. Едно мнение за прабългарската култура

1100 години Велики Преслав

Details
Publisher University press "Episkop Konstantin Preslavski"
Language Bulgarian, French
Pages 320
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-577-012-0
Creation date 1995
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset