To the idea of an ontology of objectness 
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предисловие

I. Въведение към онтологията на предметността

1. Предметното като обект

1.1. Що е предметно?

1.2. За разликата между природно-предметното и предметността, създавана от човека

2. Обектност на съседно-граничните сфери на онтологията на предметността

2.1. За природата като царство или за идеята на природата

2.1.1. Каквито са определенията на мисленето, такова е и битието за нас на природата

2.1.2. Екологията в нейната критическа значимост

2.1.3. Идеята за природата – универсалност или всеобщност

2.1.4. Битието в себе си и идеята на природата

2.2. Първата граничност: природата като самодостатъчно царство

2.2.1. Единството на природата е скрито в нейното многообразие

2.2.2. Природата не знае себе си и не е за-себе си

2.2.3. Природата е лоно на духа

2.3. Втората граница: светът на живото

2.3.1. Органичното съществуващо

2.3.2. Живост

3. Онтологичното мислене на предметността като обект

3.1. Онтологичното мислене е единство на самосъзнание и съзнание

3.2. Онтологичното мислене е субект-обектно единство

II. Предметното е крайно определено биващо

1. Общо-метафизично въвеждане на крайността

2. Предметното като такова

2.1. Небитие и ставане: произход и производство

2.2. Видима и невидима граница

2.3. Пасивността към себе си

2.4. Другото на предметното е винаги извън него

III. Онтология на предметността

1. Определения на предметното в сферата на битието

1.1. Битийната разпростряност

1.2. Небитие и ставане

1.3. Наличното битие

1.4. Битие-за-другото

1.5. Битието като количество

1.6. Битието е мяра

1.7. Битийните форми-категории

2. Определения на Същност

2.1. Същност

2.2. Свойства

2.3. Форма

3. Определения на Субстанция

3.1. Причината на субстанцията

3.2. Мощта на субстанцията

3.3. Акциденталност

3.4. Унищожимост

3.5. Взаимодействието на субстанциите

3.6. Понятието

4. Особените понятие и идея на предметността и субектно-онтологичното мислене

Заключение

Библиография

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 244
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-294-6
Creation date 2018
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset