Ontological projectories
Author: Veselin Dafov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Теоретични проектории

1. Онтологично изследване и онтологизиране

2. Онтология на субектностната действителност

3. Питащото и битието (Онтология на категорията)

4. Знание, умение и компетентност

Ситуационни проектории

5. Проектното преобразуване

6. Проектиране на формална онтология и семантичен интернет

7. Допълнителна педагогическа услуга „Философия с деца“  развитие на мисловни умения и творчество с децата

8. Онтология на занятието по философско мислене

9. Феноменологична проектория на висшите образователни степени – „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“

Онтологически проектории

10. Философията  само за деца

11. Що е то дете?

12. Философско консултиране

13. Онтологическа проектория за аритметично събиране

14. Онтологическа проектория за аритметично делене

15. Онтологическа проектория на идеята за природа

16. Проектория на логиката в естествените науки

17. Проектория за невербални мисли и идеи

18. Проектория на светското в училище

19. Кариери за философи

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 244
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-326-342-4
Creation date 2018
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset