Table of contents

Предисловие

Произход на славянските всекидневни минеи (въз основа на службите за месец декември)
[Origin of the Daily Slavonic Menaia (Based on the Offices for December)]

Хипотези за възникването на славянските всекидневни миние

Текстологични данни

I. Текстологично групиране на източниците

II. Текстологични данни, които имат датираща стойност

III. Текстологични данни, значими за определяне на родствените отношения между древноруските и южнославянските преписи

Изводи

Лексикалните разночетения в химнографските текстове: текстологични и стилистически аспекти
[Lexical Variants in the Hymnographic Texts: Textual and Stylistic Aspects]

Увод

Лексикални разночетения

I. Употреба на чужда лексика

II. Еднокоренни лексеми

III. Предаване на гръцките композити

Изводи

Към реконструкцията на комплекта на старобългарски служебни минеи: кодекс Соф. 199 от РНБ (XII-XIII век)
[To the Reconstruction of the Set of Old Bulgarian Office Menaia: Codex Sof. 199 of the National Library of Russia (12th
13th century)]

Увод

Текстологичен анализ

I. Календарни особености

II. Състав на службите

III. Морфологични, лексикални и синтактични разночетения

IV. Към реконструкцията на изгубените части на Сф1999

Изводи

Оригинални старобългарски творби на Кирило-Методиевите ученици в Минея
[Original Old Bulgarian Works of the Disciples of SS Cyril and Methodius in the Menaion]

Старобългарската служба за мъчениците Вит, Модест и Крискентия

I. Проблеми, свързани с произхода на службата

II. Реконструкция на състава и издание на текста на службата за мъчениците Вит, Модест и Крискентия

Старобългарската служба за свщмчк. Аполинарий еп. Равенски

I. Проблеми, свързани с произхода на службата

II. Текстологични особености

III. Канонът за св. Аполинарий и старобългарската изосилабическа поезия

IV. Издание на службата за св. Аполинарий еп. Равенски

Съкращения и източници

Литература

Summary in English

Приложения

 

Старобългарският служебен миней

Details
Publisher Publishing Centre "Boyan Penev"
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 388
Illustrations color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8712-90-3
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset