The moral philosophy of Seneca in his letters to Lucilius
Language: Bulgarian

 

Table of contents

1. Воинското разбиране на добродетелта при Сенека. Нейната пефектност

2. Познавателни измерения на добродетелта при Сенека. Добродетелта като критерий, измерител и умерител  дух, внасящ мяра в нещата и постъпките оценяващ с разум в правилност и истинност, съразмерващ и уравновесяващ крайностите; дух мъжествен, справедлив, доблестен и благороден

3. Какво трябва да отбягваме и към какво да се стремим? Кои от „безразличните неща“ са „предпочитаеми“ и кои „непредпочитаеми“ и презрими? Добродетелта при Сенека като проява на правилни: преценка, мисъл, чувство, желание, думи, дела, съгласуващи се хармонично помежду си и с природата под господството на разума, следващ същата. Кое е истински „своето“, „чуждото“ и „общото“ за хората?

4. Въпросът за „кой“ при Сенека и за „модуса“ на поведението. Някои стоически „упражнения“ в писмата му до Луцилий. За необходимостта да светим със собствена светлина, а не да блестим с чужда. Намаляването на желанията като средсво за увеличаване на истински „моето“

5. Възгледите на Сенека за философията

6. Самотата  опасност за неблагоразумния и благо за мъдреца. Практиката на опит при Сенека. Отношението към времето като към лично „мое“. Себенадзорната грижа към себе си. За необходимостта от въображаем наставник, съпровождащ ни винаги навред

7. За истинската радост, извираща от добродетелта, и за лекуването на духа

8. За страха от истината

9. Менталното упражнение размишлявай върху смъртта

10. Себеосвобождаването от излишни задължения и грижи, поробващи с външни безразлични дела и неща  необходимо условие за напредък във философията и добродетелта

11. Божественото начало в човека и полубожествеността на истинските философи. С какво мъдреците са равни на Бога и с какво те са повече от Бог?

12. Как да разберем дали сме мъдреци, или още не сме такива? По какво се различава истинската радост на мъдреца от сладострастното удоволствие?

13. „Дължимото“ в стоицизма на Сенека

14. Как да съдим за великите неща?

15. За превръщането на лошите неща в добри. Аналогията между добродетелта и слънцето и примерът с топлото, студеното и хладкото

16. За благодарността и неблагодарността. Защо само мъдрецът може да бъде истински благодарен?

17. Приложение. Апокрифната кореспонденция между Сенека и апостол Павел (текст, превод и коментар)

Нравствената философия на Сенека в писмата му до Луцилий

Details
Publisher LIK
Language Bulgarian
Pages 134
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-607-788-2
Creation date 2009
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset