Proceedigs of the academic conference: “The Cultural Heritage of the Rila Monastery  Present State and Research Perspectives, Preservation and Restoration”, Sofia, 2324 June 2009

 

Table of contents

С. Куюмджиева. Приветствени думи

540 години от пренасянето на мощите на св Йоан Рилски от Търново в Рилския манастир

Р. Малчев. Реална и сакрална география Процесията с мощите на св Йоан Рилски в северното подножие на Рила планина през 1469 г.

К. Рангочев. Фолклорните сведения за пътя на мощите на св Йоан Рилски през 1469 г. от Средец до Рилския манастир

П. Стефанов. Св Йоан Рилски в огледалото на неговите жития

К. Нушев. Рилският манастир като духовно-просветен център и значението му за развитието на Нравственото богословие в България

Б. Върбаков. Принос към биографията на рилския духовник [Ставробосански] митрополит Серафим

Е. Тончева. Гръцки мелотворци в рилските музикални ръкописи с Хрисантова нотация

С. Куюмджиева. Нотирани песнопения за службите на св Йоан Рилски - нови данни

Г. Десподов. Причастните песнопения в рилските музикални ръкописи

А. Атанасов. Рилски музикални ръкописи извън манастирските предели

Л. Игнатов. Неизвестен рилски музикален ръкопис, писан от Епифаний Рилец

В. Велинова. Сбирката от старопечатни книги в Рилския манастир

И. Гергова. Сцената „Смъртта на праведника“ в стенописите на главната църква в Рилския манастир

Е. Генова. Проблеми на атрибуцията в творчеството на банския зограф Тома Вишанов-Молера

М. Вълкова. Ръкописните сборници на Владислав Граматик в Рилската библиотека. Технологично проучване на украсата

Р. Дечева. Реставриране на писмени паметници и предмети от музейната сбирка на Рилския манастир

Е. Коцева. Грамотност, книги и духовност в една гражданска общност (Белчин, ХIIIХХ век)

Д. Радославова. Рилските ръкописи от XVII век

В. Хаджиангелов. Датиращи археологически находки и книжни постъпления в музея в с. Белчин, Самоковско

120 години от рождението на Петър Динев

Ю. Куюмджиев. Петър Динев и спорът за истинското българско църковно пеене

К. Попов. За църковнопевческото творчество на Петър Динев

С. Венкова. Източнокатолическата „Света литургия на български език“ (състав. отец К. Патронов) по музика на Петър Динев

А. Куюмджиев. Относно указанията на Петър Динев за изпълнението на църковна музика и някои аспекти на приложението им в съвременната практика

М. Вълчанова. Творби на Петър Динев, посветени на дамския хор при патриаршеската капела „Св Николай Мирликийски Чудотворец“, София

И. Муди. Традиция и творчество в българската православна църковна музика Дейността на Петър Динев

Д. Дамянов. Музиката на Петър Динев като основа за емпиричен педагогически експеримент

Г. Гемиджиев. Панагюрище и Рилският манастир

120 години от рождението на Петър Динев. Научни трудове и музикални произведения (19221979). Библиография

Резюмета

Автори

Културното наследство на Рилския манастир

Details
Publisher East West Publishing / Institute of Art Studies (BAS)
Language Bulgarian
Pages 332
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-321-822-6
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset