Yanislav Tachev. The Coinage of Dionysopolis (4th c. BC  3rd c. AD). In Bulgarian with an extended summary in English 

 

Table of contents

Introduction

I. Autonomous bronze coinage

II. Silver coinage

III. Provincial coinage

Conclusions

Catalogue of the bronze autonomous coins of Dionysopolis

Catalogue of the silver coins of Dionysopolis  

Catalogue of the provincial coins of Dionysopolis

 

-- 

Увод

I. Исторически бележки за Дионисополис

I.1. Сведения на антични автори за Дионисополис

I. 2. Епиграфски паметници и археологически свидетелства за Дионисополис през къснокласическата и елинистическата епоха и кратък преглед на важните исторически събития, засегнали региона на днешна Добруджа

I.3. Епиграфски паметници и археологически свидетелства за Дионисополис през римската епоха

II. Автономно бронзово монетосечене

II. 1. Преглед на проучванията

II. 2. Начало на монетосеченето на Дионисополис

II. 3. Иконографски репертоар

II. 4. Пантеонът на Дионисополис

II. 5. Монетни надписи

II. 6. Монетно тегло и номинали

II. 7. Хронология и анализ на емисиите

II. 8. Контрамаркирани и препечатани бронзови монети в Дионисополис през елинистическата епоха

II. 9. Циркулация и разпространение на дионисополските автономни бронзови монети

III. Сребърно монетосечене

III. 1. Преглед на проучванията

III. 2. Анализ на монетните печати

III. 3. Хронология на емисиите

III. 4. Разпространение на дионисополските тетрадрахми

IV. Провинциално монетосечене

IV. 1. Преглед на проучванията

IV. 2. Реверсни типове

IV. 3. Монетни надписи

IV. 4. Монетно тегло и номинали

IV. 5. Хронология и анализ на емисиите

IV. 6. Провинциалното монетосечене на Дионисополис, Одесос, Месамбрия и Аполония  сравнителен анализ

IV. 7. Контрамаркирани бронзови монети на Дионисополис през римския императорски период

IV. 8. Циркулация и разпространение на дионисополските провинциални монети

Заключение

Използвана литература

Списък на съкращенията

Summary 

Каталог на бронзовите автономни монети на Дионисополис

Каталог на сребърните монети на Дионисополис

Каталог на провинциалните монети на Дионисополис

Монетосеченето на Дионисополис (IV в. пр.Хр. – III в. сл.Хр.)

Details
Publisher Apolon-93
Language Bulgarian with extensive summary in English (40 pages)
Pages 572
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-619-188-017-1
Creation date 2014
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset