The censorship during the Communism or the regime of prohibition — permission
Author: Romeon Popiliev. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Уводни думи

I. Теория за забраняването  позволяването

1. Неизбежност на цензурата

2. Вяра (съмнение и език)

3. Етика и цензура

4. Робство. Лъжа. Хипербола

5. Особено закрити обекти

6. Нищото соцреализъм

7. Пространство и време на забраняването  позволяването

8. Трябването: потребно и непотребно

II. Практика на забраняването  позволяването

1. Пътят на текста

2. Вожд, насоки и забрани

3. Кадри и оптимизъм

4. Деформация

5. Деформацията на експесивната и агресивната абстракция

6. Деформацията на пародията

7. Деформацията на сатиричната гротеска

8. Деформацията на критиката като недостиг за осъществяването на забранителна процедура

9. Идеализмът

10. Идеализъм и вяра

11. Още за оптимизма

12. Радоев или за скептизицма

13. Константин Илиев: към по-мрачния скептицизъм?

14. Бягството от действителността

15. Тайното око и ухо

Цитирана литература

Цензурата по времето на комунизма или режимът на забраняване – позволяване

Details
Publisher Riva
Language Bulgarian
Pages 214
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-320-627-8
Creation date 2018
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset