Residences, Churches and Monasteries in the Veliko Tarnovo Metropolitan Archdiocese from 15th to 18th Century
Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през XV—XVIII век
Language: Bulgarian with summary in English

 

Table of contents 

Въведение 

Първа глава. Исторически реалности и фактори за развитието на християнското храмово строителство в Търновската митрополия през XVXVIII век 

Териториален обхват на митрополията 

Условия и фактори за църковно строителство 

Ктиторите 

Втора глава. Митрополитски и епископски резиденции. Катедрални храмове 

Митрополитската резиденция при храма „Св. св. Петър и Павел“ в Търново 

Епископски резиденции и катедрални храмове в Червенската епископия 

Епископски резиденции и катедрални храмове в Преславската епископия 

Катедрален храм и резиденция на Ловешката епископия 

Катедрален храм на Врачанската епископия 

Трета глава. Енорийското църковно строителство 

Храмове в Търновската епархия 

Храмове в Червенската епископия 

Храмове в Преславската епископия 

Храмове в Ловешката и Врачанската епископия 

Молитвени домове 

Характерни черти и особености на енорийското храмово строителство в Търновската митрополия 

Четвърта глава. Манастирите 

Манастирите в централната част на епархията 

Манастирите в източните и североизточните части на митрополията 

Манастирите в западния регион 

География и характеристики на манастирската мрежа в Търновската епархия 

Пета глава. Църковната архитектура в Търновската митрополия 

Архитектурни решения на еднокорабните енорийски храмове 

Приемственост и промени в архитектурата на еднокорабната църква през XVXVIII век

Арбанашките църкви 

Архитектурни решения на манастирските храмове 

Особености в развитието на манастирската храмова архитектура 

Шеста глава. Храмово строителство и архитектура на католическите и арменските християнски общности в Търновския диоцез 

Църковно строителство в дубровнишките католически колонии 

Архитектура на дубровнишките католически църкви 

Католическото църковно строителство и архитектура в павликянските селища от епархията 

Църковно строителство в арменските колонии 

Архитектурно решение на арменските църкви 

Заключителни думи 

Списък на използваната литература 

Residences, Churches and Monasteries in the Veliko Tarnovo Metropolitan Archdiocese from 15th to 18th Century (summary)

Приложение

 

Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през XV–XVIII век

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with summary in English
Pages 368
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-400-802-4
Creation date 2012
Size 21 х 29 cm
Citation
Citation Вачев, Хитко. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през XV–XVIII век. Велико Търново: Фабер, 2012.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset