Hitko Vachev. One Church, One Necropolis, Two Religious Communities
Category: Archaeological studies in Bulgarian lands during the Ottoman period
Original title: Един храм, един некропол, две религиозни общности
Language: Bulgarian with a summary in English
 

   The book presents the results of archaeological research of the initialy Catholic and later Armenian church and necropolis in Veliko Tarnovo (16th19th century). The publication also includes an analysis of the Dubrovnik's and Armenian's church architecture in Bulgarian lands from 15th to 19th century. 

 

Table of contents 

Въведение

Глава 1. Католическият и арменският храм „Успение на св. Богородица“ („Сурп Аствадзадзин“)

Писмени сведения за църквата

Изследвания посветени на храма

Описание на разкритите архитектурни останки

Строителни периоди

Глава 2. Некрополът при храма

Писмени извори

Некрополът в научните изследвания

Маркировка на гробовете

Описание на проучените гробове

Гробни съоръжения

Положение на скелета

Вторични погребения

Ритуална практика

Гробен инвентар

Стратиграфски данни

Некрополът през католическия период

Некрополът през арменския период

Глава 3. Дубровнишката и арменската колония в Търново, храмове и църковен живот

Исторически бележки за католическата дубровнишка колония в Търново

Храмът „Успение на св. Богородица“ и църковния живот

Бележки върху историята на арменската колония в Търново

Арменският храм „Сурп Аствадзадзин“ и църковният живот

Глава 4. Църковно строителство и архитектура в дубровнишките и арменските колонии в българските земи от XV век до Възраждането

Храмово строителство и архитектура в дубровнишките колонии

Арменските колонии и техните храмове

Приложение

Списък на ползваната литература

Резюме на английски език

 

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 220
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-400-707-2
Creation date 2012
Size 21 х 29 cm
Citation
Citation Вачев, Хитко. Резиденции, църкви и манастири в Търновската митрополия през XV–XVIII век. Велико Търново: Фабер, 2012.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset