Religion and Politics in the Arab World: Islam in society
Author: Simeon Evstatiev. Language: Bulgarian
Category: Arabian Studies

 

     The monograph analyzes the interconnection between the religion and politics in the Arab societies at the Near East in the context of Islamic history and their relations with the West.

 

Table of contents

Предговор

Глава І. Предизвикателства и подходи

§1. Религия и политика. Към преразглеждане на западния дебат за исляма

Завръщането на религията

Обществени дебати за исляма

§2. Знание, религия и политика. Ориенталистика и ориентализъм

Ислям, християнство и ориенталистика

Ориентализъм и антиориентализъм

§3. „Сблъсък на цивилизациите“ или „ислямо-християнска цивилизация“

Глава ІІ. Религия и политика през Средновековието

§1. Общество и политика в предислямска Арабия

Корени на арабската политическа култура

Представи за обществото и политиката

§2. На историческата сцена. Пророчество, благочестие и власт на Бога в Корана

Коранът и „политиката на благочестието“

Обществото във времепространството

Пророчество и политика в Корана

Коранът за властта

§3. Религиозен авторитет и политическа власт в ранния ислям

Пророкът Мухаммад и раждането на „мюсюлманската политика“

„Най-добрата общност“ и „повелята на одобряемото“

 Халифатът. Духовен авторитет и светска власт

„Ортодоксия“ и „ортопраксия“ в исляма

Фитна  последици от голямото изкушение

§4. Класически религиознополитически модели. Халифи, улеми и историци

Траектории на религията и политиката. Умаййади и Аббасиди

Хадисите и политическото управление

„Домът на исляма“. Джихад

Мухаддиси срещу мутакаллими

Историци за религията и политиката

Глава ІІІ. Приемственост и промяна през Новото време

§1. Традиция и обновление пред прага на модерността

Ислям, традиция и модерност

Новото време и уаххабитският ортодоксален импулс

§2. Модерни усилия за реформа и фрагментация на религиозния авторитет

Обновление и реформа

„Фундаментализъм“ и „ислямизъм“. Криза на религиозния авторитет

Възраждането на исляма и съвременните „Мюсюлмански братя“ в Египет

§3. Ливанските суннити и шиити за исляма в обществото

Шейх Файсал Маулауи и суннитската „Ислямска група“

 „Партията на Аллах“ и аятоллах Мухаммад Фадлаллах

Заключение

Приложение. Арабски извори в превод на български език

Ибн Исхак/Ибн Хишам. Мединската конституция

Ибн Исхак/Ибн Хишам. Споразумението при Худайбиййа

Ал-Уакиди. Проповедта на Мухаммад в Табук

Абу ал-Хасан ал-Мауарди. Договорът на имамата

Ибн Халдун. Значение на родовата солидарност и религията за изграждане на държавата

Джамал ад-Дин ал-Афгани. Полемика с Ернест Ренан

Абд ар-Рахман ал-Кауакиби. Природата на деспотизма

Хасан Ал-Банна. Трактат за джихада

Хасан ат-Тураби. Политиката и управлението

Шейх Файсал Маулауи. Ислямско становище относно атентатите в Ню Йорк и Вашингтон

Библиография

Показалец

Религия и политика в арабския свят. Ислямът в обществото

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 424
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-152-133-3
Creation date 2012
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset