Regional cultural policies in preservation and conservation of literary heritage in the institutions of memory: Libraries, archives, museums (Kyustendil's book). Proceedings of the round table, 21—22 October, 2019, Kyustendil, Bulgaria
Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта
Language: Bulgarian
 
Table of contents

Увод

Културното наследство  аспекти и подходи към неговото опазване и достъпност за гражданите

А. Дончева. Културното наследство като стратегически ресурс за развитието на по-сплотени и устойчиви общини

Е. Попова. Ролята на потребителите в опазването на културното наследство

К. Даскалова. Полът на книжовно-документалното наследство (една перспектива, чувствителна към пола)

М. Миланова. Галерии, библиотеки, архиви, музеи (GLAM): възможно и необходимо сътрудничество

Ц. Панчева. Мониторинг и оценка на политики по опазване, разкриване и достъп до местно книжовно-документално наслество в библиотеките (размисли по повод успешен опит в руски обществени библиотеки)

Г. Петров. Опазване на културно-историческото наследство в дигитален формат  единство между държавното управление и институциите на паметта (Финландският модел)

П. Миладинов. Електронни ресурси за неформално обучение в областта на културното наследство в България

Н. Карачоджукова. Създаване на обединени информационни ресурси в културни институции

Д. Боев. IoT в институциите на паметта

М. Аврамова. Системи за организация на знанието

И. Стоянова. Документи и фотографии от Възраждането в колекциите на Националния исторически музей (специфики, достъп и популяризиране)

Книжовно-документалното наследство на Кюстендилска област  политики за опазване и популяризиране

И. Мавродиева. Публичната комуникация на библиотеки, архиви, музеи като част от регионални културни политики (Кюстендилска област)

С. Недков. Традиции на краезнанието в Кюстендилско  от първото читалище до модерната Регионална библиотека „Емануил Попдимитров

Д. Лилова. Кюстендил в новинарския поток на възрожденския периодичен печат (18531878)

С. Пейчева. Дарителски колекции във Фонд „Редки, ценни и старопечатни издания на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров  библиографски, пространствени и технологични решения

З. Николова. Документалното наследство на Йордан Захариев в институциите на паметта  виртуална колекция

Р. Петрова. Информационните технологии в помощ на популяризирането на архивните документи

В. Димитрова. Фрагменти от специалните книжовно-документални колекции в Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов  гр. Кюстендил

Б. Козарева. Информационно търсене по темата „Кюстендил в колекции на специалните библиотеки (по примера на Централната селскостопанска библиотека)

С. Пейчева и кол. Модели на регионални политики за популяризиране на културни наследство на област Кюстендил и достъп до него в електронна среда

Списък на авторите

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 246
Illustrations b/w figures
Binding paperdback
ISBN 978-954-07-5118-4
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset