Cultural heritage preservation of Armenians in Bulgaria: Current status and issues
Language: Bulgarian with a summary in English
 

 

Table of contents

Увод

I. Културно наследство на арменците в България  историческа ретроспекция

1. Формиране и социален живот на арменската общност в българските земи

2. Принос на арменците за българската култура

3. Фактори за опазването и съхраняването на културното наследство на арменците в България до 1989 г.

3.1. Природни и демографски фактори

3.2. Политически фактори

3.3. Икономически фактори

3.4. Религиозни фактори

II. Актуално състояние и проблеми на опазването и съхраняването на културното наследство на арменците в съвременна България

1. Инструкции и техните политики, свързани с опазването и съхраняването на културното наследство на арменците в България

1.1. Държавни и общински институции

1.2. Неправителствени организации

1.3. Международни институции

2. Проблеми на опазването и съхраняването на материалното културно наследство на арменците в България

2.1. Градски архитектурни ансамбли

2.2. Храмове и параклиси

2.3. Паметни места

2.4. Документално наследство

3. Проблеми на опазването и съхраняването на нематериалното културно наследство на арменците в България

3.1. Устни традиции и форми на изразяване, включително и майчин език

3.2. Художествено-изпълнителско изкуство

3.3. Социални обичаи, обреди и празненства

3.4. Знания и умения, свързани с традиционните занаяти, домашните дейности и поминъци

3.5. Знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената

III. Стратегия за опазване и съхраняване на културното наследство на арменците в България

1. Водещи принципи на европейските политики за малцинствата и опазването и съхраняването на тяхното културно наследство

2. Съвременни чуждестранни добри практики

3. Необходимост от стратегия за опазване и съхраняване на културното наследство на арменците в България

4. PEST  анализ

5. SWOT  анализ

6. Стратегия за опазването на културното наследство на арменците в България

Заключение

Списък на използваните съкращения

Списък на използваните източници

Приложения

Summary

Опазване и съхраняване на културното наследство на арменците в България
Details
Publisher Avangard Print
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 280
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-337-342-0
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset