Almost impossible: Kingdom of Bulgaria and Jewish emigration during the Second World War
Почти невъзможно. Царство България и еврейската емиграция през Втората световна война
Categories: 
Bulgaria during the World War IIJewish studies
Language: Bulgarian

 

   The historical study is dedicated to the Jewish emigration through Bulgaria to Palestine during the Second World War. Documents from the archives in Sofia, Veliko Tarnovo, Berlin, Wiesbaden, London, Geneva, Jerusalem were used. The author examines the geopolitical image of Bulgaria, which during the war years, under the domination of the Third Reich, not only kept more than 50000 Jews on its territory to protect them from extermination in the Nazi concentration camps, but with "almost impossible" diplomacy, under the noses of the Nazis, helped more than 12000 Jews emigrate to Palestine, then a British protectorate, where they could find their true salvation  with Bulgarian transit visas and with Bulgarian ships under the Bulgarian national flag.

 

Table of contents

Предговор

Уводни думи

За изследването

I. Царство България през Втората световна война

II. Държавна политика за емиграция на чуждестранни и български евреи. Маршрути и транзитни визи

III. Плавания по море и британски ограничения на емиграцията към Палестина

IV. Британски протести срещу емиграцията през 1940 г.

V. Преселвания през 1940 г.

VI. Плавания и транзитни пътувания с влакове през 19411942 г.

VII. Осъществена и осуетена емиграция на еврейски деца през 1943 г.

VIII. Британско-американска дипломация и застрашените български евреи

IX. Противодействията на германските власти

X. Преодоляване на блокирания транзит

XI. Подновена масова емиграция по суша и море

XII. Подготовка за масова емиграция през 1944 г.

XIII. Плавания на „Милка“, „Марица“ и „Беласица“

XIV. Прекратени морски рейсове и пътувания по суша

XV. Равносметката

XVI. Отмяна на антиеврейското законодателство. Брой на евреите в Царство България

Вместо послеслов

Библиография

Именен показалец

Приложения. Документи

 

Details
Publisher Independent historical society
Language Bulgarian
Pages 354
Illustrations b/w an color figures
Binding hardback
ISBN 978-619-7612-00-4
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset