The Third Centennial of Chiprovtsi Uprising: A Contribution to the Bulgarian History in the 17th century
300 години Чипровско въстание. Принос към историята на българите през XVII в.
Category: History of Bulgarian lands during the Ottoman peirod
Language: Bulgarian
 
 
Table of contents

Предговор

А. Желязкова. Въстанията от края на XVII в. и отражението им върху демографския облик на балканските провинции на Османската империя

С. Първева. Към демографския облик на град Никопол през 1693 г.

М. Йосифова. За стопанското и културното развитие на Чипровския край през XVII в.

С. Панова. За чипровските търговци

Е. Силянова. Австро-турските военни стълкновения от 1682 до 1717 г. (документи от Ориенталския отдел на НБКМ)

И. Гергова. Църковната архитектура в Чипровския край до въстанието от 1688 г.

Б. Димитров. Един щрих от историята на Чипровското въстание

Н. Милев. Български лични и семейни имена от XVII в.

Г. Нешев. Към въпроса за разпространението на католицизм а в българските земи

Е. Вечева. Българската католическа интелигенция през XVII в. (опит за обща характеристика)

О. Тодорова. Православието в българските земи през XVII в.

П. Стефанов. Герасим II Какавслас — Търновски митрополит и Цариградски патриарх през XVII в.

И. Дуйчев. Архиепископ Петър Парчевич (политическото значение на българското католичество през XVII в.)

С. Станимиров. Полски документи за политическата дейност на Петър Парчевич

Й. Списаревска. Чипровското въстание  предания и действителност

Х. Дерменджиев. Въоръжението на българските хайдушки дружини и въстанически отряди през 80-те години на XVII в.

С. Дамянов. Международни аспекти на Чипровското въстание от 1688 г.

М. Йонов. Чипровското въстание и събитията в Югоизточна Европа през 80-те и 90-те години на XVII в.

И. Илиева. Русия и Свещената лига (16841699)

Т. Василевски. Полско-Литовската Речпосполита и българите по време на управлението на Ян III Собиески в светлината на новите извори

В. Трайков. Съдбата на населението от Чипровския край след въстанието от 1688 г.

М. Бур. Българи в Маджарско през XV—XVIII в.

М. Шипков. Български паметник на културата в Сентендре

Р. Радкова. Една хипотеза за исторически връзки между българската католическа и православна емиграция

Съкращения
 
Details
Publisher Prof. Marin Drinov Publishing House
Language Bulgarian
Pages 348
Illustrations b/w figures
Binding hardback
Creation date 1988
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset