The Chiprovtsi uprising and the European world
Language: Bulgarian
 
 
Table of contents

О. Тодорова. За авторката и нейната книга

Предговор

Въведение

За католическата пропаганда и задачите й в българските земи през началния период на османското владичество

Чипровец, околните селища и статутът на техните жители през XVII в.

Глава първа. В навечерието на тежки изпитания (16741683)

Османската империя и европейският Югоизток през XVII в.

Българското католичество и неговите предводители през 80-те и началото на 90-те години на XVII в.

Глава втора. Първите военни години (16831687). Международни и вътрешнополитически предпоставки на Чипровското въстание

Свещената лига в настъпление. Вътрешно- и въшнополитическо положение на Османската империя в началните години на войната

Разгръщането на българското освободителни движение и дейността на ръководните католически дейци за включването му в антиосманските планове на Австрия

Глава трета. Въстанието и разгромът (1688)

Дипломатическа и вонна подготовка на освободителния опит

Въстанието – предания и действителност

Глава четвърта. Началото на дълго изгнание (16881692)

Сетнините на освободителния опит. Положението в българските земи след въстанието и съдбата на изгнаниците отвъд Дунав. Активизиране на Портата по балканските фронтове

Участие на българи в съюзническите военни действия на Балканите. Нови опити за решаване на българския въпрос по дипломатически път

Послеслов

Съкращения

Извори и литература

Приложения

Географски показалец

Именен показалец

Чипровското въстание и европейският свят

 

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian
Pages 304
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-619-176-123-4
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset