The Odrysian kingdom (end of 6th  third quarter of 4th c. BC). Part 5: Collected papers concerned various problems of the Thracian tribal and dynastic coinage during 6th4th century BC, as well as articles examining the development of the Thracian coinage and coin circulation in Antiquity
Одриското царство. Част V. Сборник от статии, разглеждащи съществени проблеми, свързани с тракийското племенно и владетелско монетосечене и история в периода VI—IV в. пр. Хр., както и статии, разглеждащи значими тракийски приноси в развитието на монетосеченето и монетното обръщение в античната епоха
Category: Thracian coinage
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Обобщаващ преглед на проучванията, в които са определяни най-ранните племенни територии, обитавани от одрисите и бесите

Тракийсите приноси в ранното племенно и владетелско монетосечене в периода VIIV в. пр. Хр.

Съществувал ли е така нареченият тракийски „царски“ култ към Хермес

Нови данни за съществуването на обща връзка между изображението на двойна брадва и коничен съд с две дръжки, династически символи от ранното одриско владетелско монетосечене (първите в световното монетосечене, въвели постоянни династически символи, използвани от последователно поемащите властта представители на одриската династия)

Аргументирани доказателства за първото в античния свят представяне върху монети на реалистични владетелски изображения, а именно на портретите на владетелите на Одриското царство в периода V  началото на IV в. пр. Хр.

Едно мнение на кого принадлежи пръстена с гравираните в негатив надписи, можещи да се тълкуват като изписани в позитив в последователността ΣΗΥΣΑ ΤΗΡΗΤΟΣ или ΤΗΡΗΤΟΣ ΣΗΥΣΑ

Непознато конфедеративно малкономинално бронзово монетосечене на намиращите се под непосредствен контрол на ранните одриски владетели градове и градчета от района на Югоизточна Тракия, представляващо първото в античността владетелско-градско монетосечене, това на Одриското царство от V  средата на IV в. пр. Хр.

Принос към проучване причините за едновременно въвеждане на еднакви основни изображения и еднакви допълнителни символи в монетосеченето на ранните одриски владетели и гръцките градове от района на тракийските крайбрежия от V  средата на IV в. пр. Хр.

За автора

 

Details
Publisher Mind Print
Language Bulgarian
Pages 304
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7282-20-7
Creation date 2020
Size 14 x 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset