The Odrysian kingdom (end of 6th  third quarter of 4th c. BC). Part 4: Contributions to the study of the coinage and history of the Early Odryssian Kingdom during Amatokos (ок.383—380 BC and 359—356 BC), Kersebleptes (359—ca.340 BC), Teres II (ca.356—ca.342 BC), Bergaios (end of 5th — begnning of 4th c. BC) и Ketriporis (356ca.352/351 BC), rulers with initials and names ΦΙ, ΦΙΛ, ΦΙΛΗ and ΔΗΜΗΤΡΙΟ (mid. 4th  end 4th c. BC)
Одриското царство. Част IV. Принос към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриското царство по времето на Аматок, Керсеблепт, Терес II, Бергей, Кетрипор, владетели с инициали и имена ΦΙ, ΦΙΛ, ΦΙΛΗ и ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Category: Thracian coinage 
Language: Bulgarian

 

   The texts, included in the present edition, examine issues related to the historical development and coinage of the Odryssian Kingdom and the policies of its rulers Amatokos, Kersebleptes, Teres II, Bergaios, Ketriporis, as well as anonimous/unidentified rulers dating from the end of 5th  end of 4th century BC.

 

Table of contents

Въведение

Основни периоди в развитието на ранното Одриско царство от края на VI до третата четвърт на IV в. пр. Хр.

Схеми на сигурните и предполагаемите родствени връзки на известните владетели на Одриското царство от края на VI до третата четвърт на IV в. пр. Хр. и схема на притежаването и прехвърлянето на властта между двата основни клона на одриската владетелска династия

Одриския владетел Аматок (първи сведения  389380 г. пр. Хр., възможно прекъсване между 380359 г. пр. Хр., последни сведения  359356/351 г. пр. Хр.

Одриския владетел Керсеблепт (359341/340 г. пр. Хр.)

Одриския владетел Терес II (〜 351342/341 г. пр. Хр.)

Кратки сведения за владетелското монетосечене от югозападните райони на Одриското царство от края на V до средата на IV в. пр. Хр.

Бергей, владетел на югозападната част на Одриското царство (?) (края на V и началото на IV в. пр. Хр.)

Кетрипор, владетел на югозападната част на Одристкото царство (356352/351 г. пр. Хр.)

Монети от одриски владетелски тип „глава на Аполон  коничен съд с две дръжки“ от втората половина на IV в. пр. Хр., вероятно отсичани от представител на старшия клон на одриската династия след смъртта на Керсеблепт, имащ инициали ΦΙ, ΦΙΛ, ΦΙΛΗ и ΔΗΜΗΤΡΙΟ на монетите си

Литература

За автора

 

Details
Publisher Mind Print
Language Bulgarian
Pages 164
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7282-17-7
Creation date 2020
Size 14 x 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset