Educational and cultural policy of the government of Georgi Kyoseivanov (November 23, 1935  February 15, 1940)
Образователна и културна политика на правителството на Георги Кьосеиванов (23 ноември 1935  15 февруари 1940 г.)
Category: Bulgaria during the Interwar period
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Първа глава. Културно-просветни идеи, образователна и културна политика на правителството на Георги Кьосеиванов

1. Основни насоки в развитието на българското образование в периода 19311935 г.

1. 2.  Културно-просветни възгледи и образователна политика на управляващите субекти

1. 2. 1. Културно-просветни възгледи на цар Борис III

1. 2. 2. Културно-просветни възгледи и образователна политика на Михаил Йовов

1. 2. 3. Културно-образователни възгледи и просветна политика на проф. Димитър Мишайков

1. 2. 4. Културно-просветни възгледи и образователна политика на д-р Николай Николаев

1. 2. 5. Професор Георги Манев – жизнен път и просветна политика

1. 2. 6. Професор Богдан Филов – културно-просветни възгледи и образователна политика

1. 3. Културна политика на българската държава (1935–1940 г.)

Втора глава. Развитие на образованието в България в периода 1935–1940 г.

1. Развитие на образователната система

1. 1. Управление и финансиране на образованието

1. 2. Съдържание на образованието

1. 3. Организация на училищния живот

1. 4. Педагогическа подготовка и професионално развитие на учителите

2. Структура на образователната система

2. 1. Предучилищно образование

2. 2. Начално образование

2. 3. Прогимназиално образование

2. 4. Средно общо образование

2. 5. Училища за деца със специални образователни потребности

2. 6. Полувисше и висше образование

2. 7. Частно образование

Трета глава. Теории, концепции и идеи за възпитание, образование и обучение

1. Теории за възпитание и социализация на личността

1. 3. Идеи за държавно-гражданско възпитание

1. 2. Теории за национално (народностно) възпитание

1. 3. Концепции за религиозно и нравствено възпитание

1. 4. Идеи за здравно и физическо възпитание

1. 5. Възпитание на децата със специални образователни потребности и девиантно поведение

2. Българската дидактика в периода 1935–1940 г.

Заключение

БЕЛЕЖКИ

ЛИТЕРАТУРА

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarianh
Pages 224
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-208-379-3
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset