Education of Muslims following the example of the Turkish school in Tarnovo from the end of the 19th century to 1959 (Historical and pedagogical analysis)
Образование на мюсюлмани по примера на турското училище в Търново от края на XIX в. до 1959 г.

Category: Post-Liberation period; Bulgaria during the Interwar period
Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

Увод

Първа глава. Етническа характеристика на Търново след освобождението. Законодателна организация на мюсюлманските училища

1.1. Етнически облик на града

1.2. Ролята на просветното законодателство за организацията на мюсюлманските училища от Освобождението до първото десетилетие на ХХ в.

1.3. Просветното законодателство до 1944 г.

1.4. Просветното законодателство до 1959 г.

Втора глава. Турското училище и неговото развитие по време на конституционния режим

2.1. Ръководство, учители и персонал

2.2. Източници на доходи, сграден фонд и материална база

2.3. Учебна дейност. Брой, разпределение и движение на учениците

Трета глава. Училището в рамките на авторитарната и тоталитарната държава

3.1. Преходът от частно към държавно училище

3.2. Педагогически състав

3.3. Учебна дейност. Брой и разпределение на учениците

Заключение

Приложения

Източници и литература

Summary

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 190
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-203-248-2
Creation date 2021
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset