A collection of miscellaneous articles devoted to the Medieval Bulgarian Epigraphy and Literature. In Bulgarian, English, French and Russian.

 

Table of contents

Новооткритият Висарионов надпис от Велико Търново и събитията в България през 40-те години на XIII век

Монограми на цар Михаил Шишман или знаци в погребален обряд?

Unknown Inscriptions of 14th c. Serbian Rulers in the Church of St. Sophia, Ohrid

Едно уточнение по Шуменския Шишманов надпис на Срацо, внук на великия епикерний Срацимир
An Elaboration on the Shoumen Inscription of Sratso, Grandson of the Great Epicernius Sratsimir (summary)

Новооткрити надписи за „Архиепископи на България“ от XIII—XIV в. в Охридската църква „Св. София“
Newly-Found Inscriptions on “Archbishops of Bulgaria” in the Ohrid Church “St. Sofia”, XIII
XIV c. (summary)

Ново тълкуване на Ямболския надпис от 1356/1357 г.
A New Interpretation of the Yambol Inscription of 1356
1357 (summary)

За правилното разчитане на Търновския надгробен надпис от църквата „Свети четиридесет мъченици“ (по повод на една хипотеза)
Du déchiffrement correct de l'inscription funéraire de l'église des “Saint-Quarante-Martyrs” de Tărnovo (résumé)

Новооткрит подпис-монограм на жупан Андреа Гропа от Охрид
Новооткриен потпис-монограм на жупанот Андреа Гропа од Охрид (резюме)

Надписите от XIV в. в Марков манастир до Скопие и политическият възход на кралете Вълкашин и Марко
The 14th Century Inscriptions at Markov Monastery near Skopie and the Political Upsurge of the Kings Vulkashin and Marko (summary)

Рисунки-граффиты из Новгорода (XII—XV вв.)
Graffiti 
 Drawings from Novgorod (12th15th Centuries) (summary)

Средновековният надпис от с. Горно Новково, Търговищко
L'inscription médiévale du village de Gorno Novkovo, dans la région deTărgovište (résumé)

Надписите за строеж на градове (градъ зидати) в старобългарската кирилска епиграфика
Les inscriptions se rapportant a la construction de villes ГРАДЪ ЗИДАТИ dans l'epigraphie cyrillique paléobulgare (résumé)

Какво е представлявал Батошевският надпис

L'archevêque d'Ohrid Nicolas II et l'expansion serbe en Macedoine du milieu di XIV siècle

Надписите от църквата „Св. Андрей“ край Скопие и залезът на династията на Мрнявчевичите
The Inscriptions in St. Andrew Church near Sopie and the Decline of the Mrnjavčeviči Dynasty (summary)

Burials of Persons of the Bulgarian Royal Family from the Fourteenth Century in the Territories of Today’s Republic of Yugoslavia and Macedonia

Le tsar bulgare Ivan Alexandre II

Воленовият надпис и въпросът за титлата „кънязь“ в българското средновековие

Добавки към тълкуването на Шуменските надписи и рисунки графити
Additions to the Interpretation of the Shoumen Inscriptions and Graffito Drawings (summary)

„Проклетият нежит“
“The Cursed Nezhit” (summary)

Сфрагистиката и епиграфиката като извори за средновековната поезия на Балканите

Надписите за собственост върху произведенията на торевтиката от старобългарската и среднобългарската епоха (IXXIV в.)
Ownership Inscriptions on Toreutic Works of the Old Bulgarian and Middle Bulgarian Ages (9th
14th c.) (summary)

Приписки от микрофилмирани ръкописи, съхранявани в ЦДА (I)
Marginal Notes of Microfilmed Manuscripts Kept Now in the Central Public Archive (summary)
Приписки на рукописах, хранящихся на микрофильме в Централном Государственом Архиве (резюме)

Християнският култов комплекс при селата Троица и Осмар (Шуменско) според епиграфските сведения от XIIIXIV в.
Le complexe cultuel chrétien près des villages de Troica et d'Osmar (dans la région de Sumen) d'après les données epigraphiqucs des XIIIe
XIVe siècles (résumé)

Гериловият надпис

Няколко слабо известни апокрифни молитви от 1497/1498 г.
Some Little Known Apocryphal Prayers of the 1497
1498 Period (summary)

Епиграфски паметници от Вардарска Македония
Epigraphic Monuments from Vardar Macedonia (summary)

Новооткрити епиграфски паметници от Република Македония през погледа на един български археолог

Иеромонах Мисаил и преродбата во првата половина на XIX век
Hieromonk Misail and the Revival during the First Part of XIX Century (summary)

По повод на една фалшификация на средновековната българска история. Сврљшки одломци уевантћеља (XIII в.) издање приредно Никола Радић. Уредник издања д-р Сретен Петровић. Ниш, 1994

Приписки от микрофилмирани ръкописи, съхранявани в ЦДА (II)

Приписки от микрофилмирани ръкописи, съхранявани в ЦДА (III)
Marginal Notes of Microfilmed Manuscripts Kept Now in the Central Public Archive (III) (summary)
Приписки на рукописах, хранящихся на микрофильме в Централном Государственом Архиве (III) (резюме)

Малко известни представители на фамилията на Асеневци и проблемът за официалния монограм на великата династия

Надписи-графити и записи по стенописите на църкви и манастири от Западните покрайнини в СР Югославия (Темска, Долна Каменица, Поганово)
Inscriptions-Graphite and Notes in Churches and Monasteries from Western Outskirts in Yugoslavia (Temska, Dolna Kamenitza, Poganovo) (summary)

Средновековните надписи и рисунки-графити в Търновската църква „Св. св. Петър и Павел“
Inscriptions-graffiti de l'église “Saint-Pierre-et-Saint-Paul” a Véliko Tărnovo (résumé)

Надписи върху стенописния фрагмент с ктиторска композиция от пещерната църква „Св. Марина“
Inscriptions sur le fragment de peintures murals representant composition de donateures trouvée dans l'église rupestre “Sainte Marina” près de Karloukovo (résumé)

Златовезана дреха с монограми „Цар на българи и гърци“ на българския владетел Иван Александър от църквата „Св. Никола“ край с. Станичене, Пиротско
A Gold-Embroidered Dress with Monograms “King of Bulgarians and Greeks” of the Bulgarian Ruler Ivan Alexander from St. Nikola Church at the Village of Stanichene near Pirot (summary)

Надписът от Холъвник и въпросът за личността на първия турски управител на Никопол
The Holuvnik Inscription and the Question of the Identity of the First Turkish Governor of Nikopol (summary)

 

Исторически приноси към старобългарската и старославянската епиграфика и книжовност

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, English, French, Russian, and Macedonian with summaries in English, French and Macedonian
Pages 404
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-322-059-х
Creation date 2006
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset