Music in the Middle Ages: Liturgical and secular music in Mediaeval Europe
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Глава първа. Културноисторическите предпоставки

I. Раждането на Християнския свят

Възникване и разпространение на християнството в Късната Античност

Ранното Средновековие

Монашеството и монашеските ордени

Противовъздействащите сили

Зрялото Средновековие

Късното Средновековие

II. Средновековна култура и изкуство

Философията на Средните векове

Средновековното образование

Ранното християнско изкуство и архитектура

Византийското изкуство

Изкуството на Западното Средновековие

Глава втора. Литургичната музика на Ранното Средновековие

I. Общото начало

Източниците

Музиката на ранното християнско богослужение

Респонзорна и антифонна псалмодия

II. Музиката на православното богослужение (VXI в.)

Византийската химнография

Установяване и развитие на византийската литургия

Октоихът (όκτώηχος) и гласовата организация на византийската музика

Източната невмена нотация и хирономията

Дейността на св. св. Кирил и Методий и техните ученици

III. Музиката на Западното християнско богослужение (VXI в.)

Ранният западен репертоар

Денонощният богослужебен кръг на Изтока и Запада

Литургия и меса  съпоставки

Средновековното източно и западно богословие за музиката

Реформата на франките

Западните невмени нотации

Нови литургични форми

Ранното многогласие (IX  края на XI в.)  хипотези за възникването му, видове органум

Глава трета. Литургичната музика на Зрялото и Късното Средновековие

I. Литургичната музика на Зрялото Средновековие

Art antiqua и полифоничната школа на катедралата Notre Dame de Paris

Музиката на Леонин и Перотин

Развитие на музикалната нотация

II. Музиката на Франция и Италия през XIV век

Доминиращите жанрове меса и мотет

Ars nova. Филип дьо Витри (12911361)

Гийом дьо Машо (ок. 13001377)

Литургичната музика на италианското Треченто

Източноправославното „Арс нова“. Св. Йоан Кукузел (12801341)

„Авторът“ през Средните векове

Глава четвърта. Светската музикана Средновековието

I. Светската музика на Византия

II. Светската музика на Западното Средновековие

От Късната Античност към Средновековието

Средновековната карнавална музика

Професионалната и полупрофесионалната светска музика

Рицарско музикално-поетическо изкуство

Светската музика на Ars nova във Франция

Светската музика на италианското Треченто

Изисканият стил на Ars subtilior

Светската музика на Бургундия и Нидерландия

III. Танцът в светската музика на Средновековието

IV. Музикалните инструменти на Средновековието

Музикалните инструменти в християнското богослужение

Музикалните инструменти в светския живот

Заключение

Цитирана литература

Нотни примери

Приложения

Термини и понятия

Съвременна структура на Светата Златоустова литургия

Показалец на имената

Боряна Мангова. Музиката през средновековието

Details
Publisher Musical horizons
Language Bulgarian
Pages 248
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-91025-1-0
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset