The Book and Its Shrine: History of Ottoman Libraries in Bulgaria
Author: Orlin Sabev. Language: Bulgarian
 
 
     Thе book deals with the history of Ottoman libraries in Bulgaria. During the Ottoman rule in the Bulgarian lands from the late fourteenth through the late nineteenth century local Muslim communities were formed and Muslim religious, educational and cultural institutions were set, respectively. Ottoman manuscript tradition had produced a bulk of manuscripts with Arabic script together with old Ottoman Turkish printed books. The monograph provides new data about not only already known and studied libraries, but also hitherto unknown or little known public book collections. A new much more relevant to the topic in question methodological framework is applied. 
 
 
Table of contents

Предговор

Увод

Първа глава. Книгата като храм. Османският дом на науките

1. Османското познание

2. Тялото на книгата

Втора глава. Домът и книгата. Личните библиотеки

1. Притежатели на книги в София

2. Притежатели на книги в Русе

Трета глава. Подслон за книгата. Библиотеки към медресета, джамии и дервишки обители

1. Библиотеки към медресета

Библиотеката на Шериф Халил паша в Шумен (1744)

Библиотеката към медресето при джамията „Солак Синан“ в Шумен

Библиотеката на Хаджи Бешир ага в Свищов (1745)

Библиотеката на Хаджи Осман ага в Пловдив (1751)

Библиотеката на Сейид Йомер ага в Пловдив (1783)

Библиотеката на Хафъз Исмаил ага в Пловдив (1784)

Библиотеката на Сатуризаде в Силистра (втората половина на XVIII в.)

Библиотеката на Мирза Мехмед Саид паша в Русе (1839)

2. Библиотеки към джамии

Библиотеката в джамията „Ибрахим паша“ в Разград

Библиотеката на султан Ахмед II във Видин (16911695)

Библиотеката в джамията на Фируз бей в Търново

Библиотеките в София, Пловдив, Стара Загора, Никопол, Плевен, Варна, Провадия и Ямбол

3. Библиотеки към дервишки обители

Книгите в текето „Демир баба“ при с. Свещари (XVIXVII в.)

Книгите в текето на Селяхаддин баба във Видин (1806)

Книгите в текето на ордена Шазилия в Русе (1838)

Четвърта глава. Дом на книгата. Самостоятелни библиотеки

1. Библиотеки във Видин

Библиотеката на Кара Мехмед паша (17191722)

Библиотеката на Софу Хасан ага (1728)

2. Библиотеки в Търново

Библиотеката на Хаджи али ага (1763)

3. Библиотеки в София

Библиотеката на мюфтиите Мустафа ефенди и Мехмед ефенди

Библиотеката на Сейид Хаджи Ебубекир ефенди (1777)

Пета глава. В храма на книгата. Ориенталската книжнина в библиотеките

1. Големи „градски“ библиотеки и книжнината в тях

„Библиотеката на София“ (първата половина на XIX в.)

Библиотеката на Моллазаде Мехмед ага в Кюстендил (18541855)

Библиотеката на Осман Пазвантоглу във Видин (18021803; 1837)

2. Организация и функция на обществените библиотеки

Заключение

Приложения

Принципи на транслитерация

Списък на таблиците

Списък на съкращенията

Библиография

Послепис  Снежана Димитрова

Summary in English

Показалец на личните имена

Показалец на географските названия

Книгата и нейният храм (история на османските библиотеки в България)

 

Details
Publisher Avangard Prima
Language Bulgarian
Pages 430
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-160-771-6
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset