Information revolutions and education. Part 1: From Ancient times to 18th century
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

I глава. Първа информационна революция

1. Информацията и информационните революции в историческото развитие на човешкото общество

2. Първата информационна революция  появата на езика и човешката реч

3. Социализация, възпитание и обучение в безписмената епоха

II глава. Втора информационна революция  изобретяването на писмеността

1. Роля и значение на писмеността в човешката история

2. Същност и видове писменост

3. Книгата като духовно-материална ценност

4. Библиотеките  информационният фонд на човечеството

4.1. Шумерските библиотеки

4.2. Библиотеката на Ашурбанипал в Ниневия  „перла на Древността“

4.3. Хетските библиотеки

4.4. Библиотеките в Древен Египет

4.5. Александрийската библиотека

4.6. Библиотеката в Пергам

4.7. Библиотеките в Древен Рим

4.8. Средновековните библиотеки (края на V  средата на XV в.)

4.8.1. Библиотеките в Източното Средиземноморие

4.8.1.1. Библиотеките на Византия

4.8.1.2. Библиотеките на Арабския халифат

4.8.2. Библиотеките в Западна Европа

4.8.2.1. Виварий

4.8.2.2. Частни библиотеки през Средновековието

4.8.2.3. Библиотеките на средновековните университети

5. Образованието и възпитанието в ръкописната епоха (IV хил. пр. Хр.  XV в. сл. Хр.)

5.1. Училище и възпитание в страните от Древния Изток

5.1.1. Училището и възпитанието в Междуречието (Месопотамия)

5.1.2. Училището и възпитанието в Древен Египет

5.1.3. Училището и възпитанието в Древна Индия

5.1.4. Образованието и зараждането на педагогическата мисъл в Древен Китай

5.2. Възпитание и училище в античния средиземноморски свят

5.2.1. Древна Гърция

5.2.1.1. Древногръцките философи за връзката между възпитанието, обучението и държавата

5.2.2. Образованието и възпитанието в епохата на Елинизма (IIII в. пр. Хр.)

5.2.3. Възпитание и образование в Древен Рим

5.2.3.1. Римските оратори за възпитанието и обучението

5.3. Християнското схващане за човека и неговото възпитание

5.3.1. Ранните християнски мислители за възпитанието и образованието

5.4. Образованието и обучението в Източната Римска империя (Византия)

5.4.1. Културно-просветно влияние на Византия в Азия и Европа

5.4.2. Делото на Кирил и Методий и византийската култура и политика

5.5. Образованието в Западна Европа през Средновековието и Възраждането

5.5.1. Ролята на университетите за развитието на науката и образованието през Средновековието

III глава. Трета информационна революция  епохата на книгопечатането (XVXIX в.)

1. Книгопечатането  новата информационна технология

2. Изобретението на Йохан Гутенберг

2.1. Предшественици на книгопечатането

2.2. „Победният път“ на печатната книга

2.2.1. Книгопечатането в Западна Европа и САЩ

2.2.2. Книгопечатането в Източна Европа

2.3. „Опасните“ книги

2.3.1. Цензура на книгите в Западна Европа

2.4. Репертоар на книгите

2.4.1. Западна Европа

2.4.2. Източна Европа

2.5. Разпространение на книгите

2.5.1. Книжна търговия

2.5.2. Библиотеките в епохата на Ренесанса

2.5.2.1. Първата публична библиотека в Италия (XV в.)

2.5.2.2. Библиотеката на Ватикана

2.5.2.3. Първата публична библиотека във Франция (XVII в.)

2.5.3. Библиотеките през епохата на Просвещението (XVIII в.)

2.5.3.1. Библиотечната дейност на немските просветители

2.5.3.2. Библиотеките във Франция през XVIII в.

2.5.3.3. Библиотеките в Русия в епохата на Просвещението

2.5.3.4. Библиотеките в САЩ

2.6. Ръкописната традиция в епохата на печатната книга

2.6.1. Просветна роля и значение на българската ръкописна книга (XVXIX в.)

2.7. Печатната книга в България и ролята й за развитието на българското образование (XVIXIX в.)

3. Образованието през XVXVIII в.

3.1. Училището през XVXVII в.

3.1.1. Училищата за елементарно образование

3.1.2. Училищата за по-високо общо образование

3.1.3. Училища на Контрареформацията

3.1.4. Университетите

3.2. Училището в Западна Европа и САЩ през XVIIXVIII в.

3.2.1. Идеи за ролята на образованието в творчеството на мислителите от  XVIIXVIII в.

3.2.2. Тенденции в развитието на образованието и новите типове учебни заведения

3.2.3. Движение за обновление на училищното и методите на обучение

3.2.4. Училищното образование в Англия през XVIIXVIII в.

3.3. Образованието в Източна Европа (Русия и България) през XVIIIXIX в.

3.3.1. Просветните реформи на Петър I и руското образование през XVIII в.

3.3.2. Българското образование през Възраждането (XVIIIXIX в.)

3.3.2.1. Теоретични основи на реформите в българското образование

3.3.2.2. Развитие на българското училище през Възраждането

Заключение

Библиография

Информационните революции и образованиет. Част 1. От Древността до ХVІІІ в.

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 320
Illustrations -
Binding paperdback
ISBN 978-954-07-4695-1
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset