Mitteleuropa und die Landen am Unteren Donaulauf im 18. und 19. Jahrhundert: sozialwirtschaftliche Aspekte
The Central Europe and Lower Danube lands during the 18th—19th centuries: Socio-economic aspects
Центральная Европа и земли вдоль Нижнего Дуная в XVIII и XIX веках. Социалньо-экономическия аспекты
Language: Bulgarian with summaries in German and Russian

 

Table of contents

Предговор

Увод

Въвеждане в проблемите. Преглед на източници и литература

Глава първа. Основни черти и тенденции на средноевропейската икономика през XVIII в. и отражението им в Долнодунавския басейн

1. Социално-икономическо развитие на Средна Европа след Карловацкия мир (1699) до 40-те години на XVIII в. и Европейският Югоизток

2. Стопанските реформи на австрийския просветен абсолютизъм и миграциите от Долнодунавския ареал (17401790)

3. Обхват и посредници на стокообмена между Долното Подунавие, Хабсбургската империя и Саксония (Лайпцигския панаир)

4. Средна Европа засилва икономическите си интереси в Долнодунавския басейн

Втора глава. Социално-икономически връзки между Централна Европа и земите по  Долния Дунав през първата половина на XIX в. (характер и етапи)

1. Средна Европа по пътя на капитализма

2. Стопанските позиции на Централна Европа в Долнодунавското поречие до 40-те години на XIX в.

3. Откриване и развитие на австрийското параходно плаване в Долнодунавския басейн

4. Стокообменът по пристанищата на Долния Дунав с оглед на Централна Европа през 40-те и 50-те години

Трета глава. Средноевропейският капитализъм и Долнодунавското поречие през третата четвърт на XIX в.

1. Изменения в социално-икономическата структура на Средна Европа след революцията в 18481849 г.

2. Транспортните комуникации  важен фактор за включване на Долнодунавския басейн към европейската икономика

3. Средноевропейската търговия в Долното Подунавие до Руско-турската война (18771878)

Глава четвърта. Дунавския въпрос (18561878)

1. Парижкият мирен договор (1856) и международноправният режим на р. Дунав

2. Дейността на Европейската Дунавска комисия (18571877)

3. Руско-турската война от 18771878 г., Берлинският конгрес и Дунавският въпрос

Заключение

Социално-икономическите взаимоотношения като основа за културно въздействие на Средна Европа върху народите от Долнодунавския басейн

Социални и политически последици от икономическото влияние на Средна Европа в Долнодунавския басейн

Архивни източници

Библиография

Резюме на руски език

Резюме на немски език

Средна Европа и земите по Долния Дунав през XVIII–XIX в.

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 318
Illustrations b/w figures
Binding hardback
Creation date 1986
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset