Selected Ottoman documents about Turnovo and the kaza of Turnovo
Second revised and expanded edition. Language: Bulgarian with summary in English

 

     The presented Bulgarian translation of 70 Ottoman documents contain information about the Orthodox Church structures in Turnovo and Turnovo district (kaza) during the 16th18th centuries, the categories of the population with special status, the troubled Kurdjali times and the Bulgarian National Revival period (end of 18th  late 19th century). 

     The documents included in the present edition, in the center of which stay the city of Turnovo and the kaza of Turnovo, are drown from various archive collections and sources  Oriental department of the National library “St. St. Cyril and Methodius” in Sofia, microfilms, that have been provided by the Ottioman Archives in Istanubul at the General Directorate of State Archives of the Republic of Turkey; the available copies of the series of fascimilie editions of mülhimme and ahkyam registers, published in the Republic of Turkey, as well as of the şikâyet register published in Vienna; the documents extracted from the “Piscopos kalemi” fund (Chancellery for Episcopal matters) at the Istanbul Ottoman Archives. The volume also contains a limited number of already published documents.    

 

Table of contents

За предисторията на сборника

За документите

Търново и Търновска каза през XVXIX в.

За принципите на издаване

Кратък предговор на английски език

Документи

1. Султанска заповед относно правата над дервентдийското село Къпиново в каза Търново (817.VI.1501 г.)

2. Опис на населението в Търново и селата в Търновска каза (15161517 г.)

3. Опис на махалите и обитателите на Търново (15411545 г.)

4. Оджаци на овчеполските юруци в нахия Търновци (615.III.1544 г.)

5. Статут и население на село Арбанаси (15441553 г.)

6. Опис на вакъфи в Търново и Търновско (50-те години на XVI в.)

7. Султанска заповед за изпълняване на смъртни наказания над заловени разбойници и хайдути в каза Търново (23.IV.1560 г.)

№8. Разрешение за заселване на власи в празни място около село Радевци, Търновска каза (6.VIII.1560 г.)

№9. Султанска заповед за разследване на Търновски кадия, обвинен в закрила на разбойници (19.IX.1560 г.)

№10. Султанска заповед за събиране на овце от различни кази в Румелия, между които и Търновска (13.IX.1565 г.)

№11. Султанска заповед за освобождаване на вакъфски села в казите Червен, Търново и Разград от извънредни повинности (12.XI.1565 г.)

№12. Султанска заповед за свикване на войнуците от различни кази в Румелия, между които и Търновска, за участие във военен поход (7.I.1566 г.)

№13.  №59.

№60. Султанска заповед в отговор оплакването на православния патриарх в Истанбул относно насилия на местни държавни служители върху епископа на Червен (5.II.1742 г.)

№61. Султанска заповед до кадиите на различни кази в санджак Никопол, в това число и на Търново, относно събирането на паричния данък върху определени за колене дребен рогат добитък (14.XI.1753 г.)

№62. Православният патриарх в Истанбул моли съдебните дела срещу търновския митрополит и неговите пълномощници да се разглеждат в султанския диван (10.VI.1755 г.)

№63. Молба от православния патриарх в Истанбул и Светия синод за назначаване на нов търновски митрополит (16.III.1770 г.)

№64. Вакъфът на Фируз бей в Търново изплаща заплатата на прислужник в джамията (преди 27.I.1775 г.)

№65. Разбойнически банди от войската на Пазвантоглу нападат Търново и други кази на региона (18.V.1799 г.)

№66. Безсилието на местната власт да се справи с мащабните разбойнически действия в Търновско и съседните кази (3.VI.1799 г.)

№67. Издръжката на мюеззин не е във възможностите на бедните търновски села (31.III.1848 г.)

№68. Текущите разходи на джамията „Бурмалъ“ в Търново се поемата от приходите на десятъците от казата (17.IV.1848 г.)

№69. Финансови затруднения на вакъфа на Фируз бей в Търново (14.IX.1851 г.)

№70. Управителят на вакъфа на Фируз бей иска да запази контрола върху приходите от десятъците на принадлежащите към вакъфа търновски села (7.VII.1861 г.)

Терминологичен речник

Показалец на географските имена

Съкращения

Приложения

Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian with summary in English
Pages 476
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-524-871-9
Creation date 2012
Size 14 х 21 cm
Citation
Citation Мария Калицин, Красимира Мутафова. Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. 2. прераб. и доп. изд. Вeлико Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2012.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset