Mariya Baramova. Europe, Danube and the Ottomans (13961541)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Първа глава. Отсам и отвъд. География и граници в епохата на Новото време(теоретични аспекти) 

Понятието граница през Ранното ново време

Термини и дефиниции

Етимологични аспекти 

Граничност, линеарност и „естествени граници“

Правни концепции

Регионални особености: Османската империя 

Границите: историографски дискурс

Граници и геополитика 

Реките като граници: теоретични акценти

Втора глава. От Никопол до Буда. Дунав в европейско-османския военен конфликт (края на ХІVХVI в.)

Военният конфликт в края на ХІVХV в.

Никопол 1396 г.

Борбата за Средния Дунав

Дунав в хода на османската експанзия към Централна Европа през ХVІ в.

Завладяването на Белград, 1521 г.

Обсадата на Виена, 1529 г.

Завладяването на Буда, 1541 г.

Трета глава. Danubiana. Дунав и дунавското пространство в политическитеи обществените представи през ХVXVI в.

„Дунавът е нашето предимство“: реката вевропейската политическа мисъл през ХVХVІ в. 

Дунав като част от европейското християнско пространство

Дунав в антиосманската политическа реторика през XVXVI в.

Югоизточна Европа и Дунав

На границата между две сили: Дунав в представите на южните славяни през XVXVI в.

„На границата на исляма“: османската представа за Дунава през XVXVI в.

Заключение

География и власт в дунавскотопространство, ХVХVI в.: теоретичен конструкт

Протодискусията за Дунава: хабсбургската перспектива

Библиография

Списък на илюстрациите

Показалец на личните имена

Географски показалец

Европа, Дунав и османците (1396–1541)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 298
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-3815-4
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset