Church and identity in the Balkans: The Bulgarian Exarchate and Vardar Macedonia until the end of the Second World War
Original title: Църква и идентичност на Балканите. Българската екзархия и Вардарска Македония до края на Втората световна война
Category: Struggle for an independent Bulgarian churchMacedonian Liberation MovementModern Bulgarian History
Language: Bulgarian

 

   The book examines the role of the Bulgarian Church in Vardar Macedonia. Important highlights in the study are the establishment of the Bulgarian Exarchate (1870) and the policy of the Bulgarian state towards the church institution in Macedonia during the Second World War.

 

Table of contents

Въведение

Първа глава. „В цяла Македония болшинството е българско“. Архиепископията на Охрид и цяла България легитимация за културната идентичност на населението в Македонските земи (10181877 г.)

„Пресветият архиепископ на България“  

Македонските българи и борбите за църковна независимост. Идеята за възстановяване на

Охридската архиепископия/патриаршия

Македонските земи в диоцеза на Българската екзархия от 1870 до 1877 г.

Втора глава. „Добитото с насилие не е трайно“. Оспорвани пространства. Македонските диоцези на Българската екзархия от Освобождението до края на Първата световна война

Трудният път на консолидацията (18781912 г.)  

„Освобождението“, което донесе ново робство. Прогонване на българските митрополити от Македония (19121913 г.)

Краткотрайна радост. Възстановяването на екзархийските епархии в Македония през I световна война (19151918 г.)

Трета глава. „Премини в Македония и ни помогни!“. Епархиите във Вардарска Македония под сръбска власт и застъпничеството на Българската екзархия (19181941 г.)

Продадените епархии  

Асимилация под купола на храма Вардарска Македония като „Южна Сърбия“

Петициите, единствената надежда за справедливост

„Когато пастирите влизат в дружба с вълците“  

Четвърта глава. „Бог да не отнеме милостта си от народа и Църквата ни“. Краткотрайното обединение (19411944 г.)

Канонически мерки за възстановяване ведомството на Българската църква   

Проблемите никога не свършват  

Екзархийският клир и „другите“  

Църквата в подкрепа на националната и културна идентичност  

Отново разделени българското свещенство в италианската окупационна област

Резултатът от един безплоден спор: епархиите в Македония без титулярни митрополити

Разруха и спасение. Краят на българската църковна власт във Вардарска Македония   

Вместо послеслов. Краят на Екзархията като общобългарска институция и политическото начало на Църквата в Македония   

Заключение

Биографични бележки  

Приети съкращения

Литература  

Списък илюстрации  

Илюстрации

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 392
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-428-5
Creation date 2021
Size 14 x 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset