Stoyan Raychevski. Exarch Anthim I (Series Duty and honor)
Category: Struggle for an independent Bulgarian church; Bulgarian National Revival
Original title: Екзарх Антим I; Language: Bulgarian
 

   Anthim I (18161888) was a Bulgarian education figure and clergyman, and a participant in the Bulgarian liberation and church-independence movement. He was the first head of the Bulgarian Exarchate, a post he held from 1872 to 1877. He was also the first Chairman of the National Assembly of Bulgaria, presiding the Constituent Assembly and the 1st Grand National Assembly in 1879.

 

Table of contents

Родният Лозенград

Бележитата майка  баба Гена

Детство и първи житейски уроци

В Света гора

Ученик в Царигард и в семинарията на остров Халки

Учител в Лозенград и Смирна

Студент в Одеса и Москва

В Царигард под знака на „Българския Великден“

Преславски митрополит

В защита на православната вяра

Ректор на Халкинската духовна семинария

Видински митрополит

Учредяване на Българската екзархия

Църковно-народният сбор

Избирането на Антим Видински за български екзарх

Триумфалното пътуване на екзарх Антим I от Видин до Цариград

Посрещането на екзарх Антим I в Цариград и връчването на берата

Прогласяване Независимостта на Българската църква на празника на светите братя Кирил и Методий

Схизмата и борбата на екзарх Антим I срещу нея

Против изменение на Фермана

За добро образование на младите българи

За единодействие с народните читалища

С грижа за цървконата живопис

В защите на пострадалите българи през Априлското въстание

Уволняването на екзарх Антим I

На заточение в Мала Азия

Завръщане в свободното Отечество

Председател на Учредителното събрание

Председател на Първото Велико Народно събрание за избор на български княз

Инициатор на благодарствената делегация

За уреждане на Българската православна църква в новите политически условия

В първото Обикновено Народно събрание

В обсадения Видин по време на Сръбско-българската война

Последно явяване на обществената сцена

Възпоминания за екзарх Антим I

Литерартура

 

Details
Publisher Zahari Stoyanov Publishing
Language Bulgarian
Pages 360
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-09-1531-9
Creation date 2021
Size 14 x 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset