Translation of Power: Negotiating the peace between the Habsburgs and the Sublime Porte, 1547–1747
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Първа глава. Мир или война: теоретични екскурси

Европейският мирен процес през XVIXVIII в.

Мир и право в ислямският свят

Втора глава. Асиметрия на превода („асиметричната транслация“) през XVIXVII в.

Дипломатическата практика

Мирните договори

Трета глава. Симетрия на превода („симетричната транслация“) през XVIII в.

Дипломатическата практика

Мирните договори

Четвърта глава. Краят на една двестагодишна еволюция. Новото хабсбургско-османско споразумение за мир от 1747 г.

Увековечаването на Белградския мир

Белградският договор като „вечен мир“ в немския периодичен от 40-те години на XVIII в.

Заключение

Библиография

Показалец на личните и географските имена

Транслация на могъщество. Договарянето на мира между Хабсбургите и Високата порта 1547-1747 година

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 232
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4717-0
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Баръмова, Мария. Транслация на могъщество: Договарянето на мира между Хабсбургите и Високата порта, 1547-1747 г. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2019.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset